Utrikes #10/2018

Markförstörelse kräver åtgärder i Latinamerika

En femtedel av skogarna och åkermarkerna i Latinamerika är förstörda eller skadade. Framför allt är det världens ökande köttkonsumtion, som också kräver enorma sojabönsodlingar, som driver på förstörelsen av jordar. Foto: Andre Penner/TT

De flesta länder i Latinamerika har nu fastställt målsättningar för hur förstörelsen av regionens jordar ska kunna hejdas. Enligt FN går enorma områden av åkermarker förlorade varje år, en utveckling som hotar jordbruket och många människors försörjning.

Två tredjedelar av de 33 länderna i Latinamerika och Karibien har redan, eller är på väg att, meddela FN sina målsättningar för att bekämpa förstörelsen av jordar. Detta i enlighet med en överenskommelse som 2015 togs inom FN:s organ mot ökenspridning, UNCCD.

Beslutet går ut på att vända utvecklingen genom att de deltagande länderna lägger fram nationella målsättningar som ska vara uppfyllda till 2030.

– Vi arbetar nu för att etablera en politik för en neutral användning av jordar. Det innebär att om marker förstörs, ska detta samtidigt kompenseras. Vi kan inte fortsätta med dessa enbart exploaterande satsningar, säger José Miguel Torrico, UNCCD:s koordinator i regionen.

Han understryker att den målsättningen innebär att det som tas ur markerna även ska återföras, för att upprätthålla bördigheten.

Den främsta orsaken är det kommersiella jordbruket, i synnerhet på grund av produktionen av kött, soja och palmolja.
Sally Bunning, jordbruksexpert vid FAO

Enligt UNCCD finns det i världen i dag två miljarder hektar med skadade jordar som skulle kunna återställas. Runt 14 procent av dessa områden finns i Latinamerika.

Sally Bunning, som är jordbruksexpert vid FN-organet FAO:s avdelning för Latinamerika, säger att en femtedel av skogarna och åkermarkerna i regionen är skadade.

– Den främsta orsaken är det kommersiella jordbruket, i synnerhet på grund av produktionen av kött, soja [för att producera foder åt djur inom kött- och mjölkindustrin, reds anm] och palmolja, säger Sally Bunning från sitt kontor i Santiago.

Hon säger att förstörelsen av marker och ökenspridning drivs på av en ökande global efterfrågan på kött och soja, socker och bomull. I Latinamerika är avskogning det största problemet följt av ett allt för intensivt utnyttjandes av betesmarker.

– Den stigande internationella efterfrågan leder till att bönder och stora markägare hugger ner skog för att expandera sina åkrar och betesmarker för boskap, säger hon.

Sally Bunning understryker behovet av åtgärder för att vända utvecklingen och kunna skapa en hållbar djurproduktion, och för att se till att inte alla tidigare marker ersätts med jordbruksodlingar.

– I Sydamerika krävs det snabba åtgärder i området Gran Chaco, som delas av Paraguay, Argentina, Bolivia och till en mindre del Brasilien.

José Miguel Torrico säger att många länder i regionen även drabbats mycket hårt av olika klimatfenomen, däribland El Niño.

– Det har också förekommit mycket allvarliga torkor som hänger samman med förstörelsen av jordar, vilket drabbat befolkningarna.

Han säger att många småbönder drabbats särskilt hårt eftersom de fått problem med bevattningen av sina marker. I vissa fall har småbönder tvingats flytta från sina hemregioner.

Enligt José Miguel Torrico har förstörelsen av åkermarker och ökenspridning tydliga kopplingar till migration. Som exempel nämner han de haitier som på senare tid har gett sig av från hemlandet.

– Det handlar om människor som kommer från landsbygdsområden där det inte längre går att bedriva jordbruk, säger José Miguel Torrico.

Förstörelsen hänger även tätt samman med klimatförändringarna.

– Det står redan klart att nederbörden kommer att minska kraftigt i vissa områden. Där krävs tidiga varningssystem som i tid varnar för kommande torkor.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
redaktionen@arbetaren.se

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
prenumeration@arbetaren.se

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

facebook-grupp

Arbetarens jubileumspodd gigekonomi

Lyssna på vår podd om gigekonomi

Registrera dig på nyhetsbrevet så skickar vi avsnittet till dig

Klicka här för att stänga