Sju av tio går miste om full arbetslöshetskassa

A-kassan ska garantera 80 procent av lönen om man förlorar jobbet. Men bara tre av tio får ut full ersättning – den övervägande majoriteten slår fortfarande i beloppstaket. Nu kräver a-kassornas samorganisation att staten höjer taket igen.

Inrikes
70 procent av de som förlorar sitt heltidsjobb får mindre än de 80 procent av den tidigare ersättningen som försäkringen ska garantera.
Foto: Jessica Gow/TT

Arbetslöshetsförsäkringen ska vara ett skyddsnät för att klara sig ekonomiskt när man befinner sig mellan jobb. Men en absolut majoritet, 7 av 10, slår i det så kallade takbeloppet och är därmed vad som brukar kallas undersförsäkrade.

70 procent av de som förlorar sitt heltidsjobb får alltså ut mindre än de 80 procent av den tidigare ersättningen som försäkringen ska garantera. Detta trots att taket höjdes för två år sedan. Nu kräver Sveriges a-kassor, samorganisation för a-kassorna, både en höjning och att nivån följer med löneutvecklingen i stället för att höjas via separata beslut.

Melker Ödebrink, Sveriges a-kassor.
Foto: Stina Svanberg

– Taket måste höjas och indexeras för att a-kassan ska fungera som en effektiv omställningsförsäkring på sikt. Det håller inte att höja taket vart trettonde år, säger Melker Ödebrink, kanslichef på Sveriges a-kassor, i ett pressmeddelande.

Enligt Sveriges a-kassors mätning, som sker två gånger om året, är det bara tre a-kassor där inte inte hälften av medlemmarna är undersförsäkrade.

–  Arbetslösersättning är inte ett bidrag. Det är en försäkring och en förutsättning för en väl fungerande arbetsmarknad. De personer i arbetskraften som under perioder är arbetslösa och utgör arbetskraftsutbudet har rätt till en rimlig ersättning, säger Melker Ödebrink i pressmeddelandet.

I över hälften, av de 27 a-kassorna, är det mer än 80 procent av de heltidsanställda medlemmarna som inte får ut full ersättning. Även av deltidarna slår majoriteten i taket.

– Det är allvarligt att man inte har det skydd som man borde ha. Det är inte okej att så många människor slår i taket. Det borde absolut höjas, säger Gabriella Lavecchia, vice förbundsordförande i fackförbundet Seko.

Gabriella Lavecchia, Seko.
Foto: Pernille Tofte

Sekos a-kassa är en av de där 8 av 10 medlemmar går miste om full ersättning. Gabriella Lavecchia tror att frågan kommer att bli viktig för facken inför riksdagsvalet nästa år.

– Jag skulle bli förvånad om den inte kommer upp som en fråga i valet, säger hon.

Innan 2015, då taket höjdes senast, var siffrorna ännu sämre – då stod 90 procent underförsäkrade.

– Det är dags att ta ett ytterligare steg, säger Gabriella Lavecchia.