Utrikes #63/2017

Svagt rättsligt skydd för migrantarbetare

Kambodjanska migrantarbetare i Thailand. Även om de omkring 20,2 miljoner migrantarbetare som kommer från Sydostasien i teorin har samma rättigheter som andra i de länder där de arbetar, möter migrantarbetarna ofta diskriminering. Foto: Dake Kang/TT

Många migrantarbetare arbetar i högrisksektorer – samtidigt är rättssystemet ofta utom räckhåll för dem. En ny studie i Sydostasien visar att det främst är ideella organisationer som erbjuder migrantarbetare rättslig hjälp, snarare än myndighetsutövare eller fackföreningar.

Migrantarbetare möter stora hinder när de ska göra anmälningar eller få hjälp med tvister, visar en studie gjord av Internationella arbetsorganisationen, ILO.

Vissa framsteg har gjorts på senare år när det gäller migrantarbetares tillgång till rättssystemet. Bland annat har motsvarande 1,6 miljoner dollar i kompensation betalats ut i olika fall som hanterats av Migrant Workers Resource Centres, som är ett kontor som ILO har inrättat.

– Hinder när det gäller att få tillgång till formellt stöd är främsta anledningen till kränkningar av migrantarbetares rättigheter i samband med rekrytering och anställning, säger Tomoko Nishimoto, ILO:s biträdande generaldirektör och regionchef för Asien och Stillahavsområdet.

ILO-studien visar att även om de omkring 20,2 miljoner migrantarbetarna som kommer från Sydostasien i teorin har samma rättigheter som andra i de länder där de arbetar, möter migrantarbetarna ofta diskriminering.

Brist på skriftliga bevis, höga kostnader för rättshjälp, rädsla för repressalier och språkbarriärer är några av de hinder som lyfts fram i studien.

Rapportförfattarna framhåller att det i många fall finns ett stort behov av att kompensation betalas ut men att detta inte sker.

Den nya studien bygger på anmälningar som samlats in av Migrant Worker Resource Centres mellan 2011 och 2015. Det är detaljerade uppgifter kring över tusen fall och som berör över 7 000 migrantarbetare i Kambodja, Malaysia, Burma, Thailand och Vietnam. Det är det största regionala datamaterialet av migranters anmälningar som sammanställts i Sydostasien uppger ILO.

– Migrantarbetares utsatthet och risk för att utnyttjas förvärras av bristen på rättvisa, effektiva och tillgängliga medel för att hantera klagomål, säger Ben Harkins, huvudförfattare till rapporten.

Migrantarbetares utsatthet och risk för att utnyttjas förvärras av bristen på rättvisa, effektiva och tillgängliga medel för att hantera klagomål.
Ben Harkins, rapportförfattare

Studien lyfter fram det viktiga sambandet mellan bristen på effektiva kanaler för migranter för att kunna påtala oegentligheter och fall av tvångsarbete och människohandel.

– De flesta migrantarbetare som står inför en situation där de utnyttjas försöker hitta en lösning, och få löner utbetalade som inte betalats ut eller identitetshandlingar återlämnade. Det är tydligt att arbetslagar och lagar mot människohandel inte räcker. Större ansträngningar krävs för att kunna garantera att migrantarbetare får den kompensation de har rätt till, säger Ben Harkins.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Följ oss på MastodonFölj oss via rss

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Se kriminella möta blockader

 

Fyll i din mejladress så skickar vi länk till videoreportaget 👇

Klicka här för att stänga