Inrikes #52/2017

Strid om allmännyttan i Umeå fortsätter

Under fredagen hölls en demonstration mot utförsäljningarna utanför Elite Mimer Hotel i Umeå, platsen där det kommunala bostadsbolaget Bostaden höll sitt första styrelsemöte i frågan. Efteråt gick demonstranterna tillsammans till Förvaltningsrätten och lämnar in sitt överklagande av processen. Foto: Erik Persson

Kampen om de 1 600 allmännyttiga lägenheter som tidigare i sommar klubbades för utförsäljning i Umeå fortsätter. Idag, fredag, överlämnades en begäran om laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut om utförsäljningen.

Det är samma grupp, Folkinitiativet i Umeå, som den senaste månaden arbetat med att få ihop en folkomröstning om beslutet som nu granskat ärendet. Efter att de ansett sig ha funnit en hel del brister i hur det gått till lämnar de nu in sin överklagan.

Vad de funnit är att det råder oegentligheter i förhållande till kommunallagen, aktiebolagslagen och lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, skriver de i ett pressmeddelande.

Bakgrunden är den utförsäljning som Socialdemokraterna härom månaden gjorde offentlig för kommuninvånarna. Många har sedan dess reagerat på den politiska processen och beslutets gång. Det har väckt mycket protester i Umeå och många anser det är rakt av odemokratiskt.

Viktor Boström som bor på Carlshem, ett av de områden som sålts ut, och som även han undertecknat överklagandet, säger i pressmeddelandet:

– Det var fruktansvärt att just innan semestern plötsligt få informationen att ens hem skulle säljas. Han fortsätter:

– Man tänker ju att det innebär en viss trygghet att bo just i allmännyttan, och sedan genomförs en försäljning på det här sättet, helt utan information till oss boende.

Man tänker ju att det innebär en viss trygghet att bo just i allmännyttan, och sedan genomförs en försäljning på det här sättet, helt utan information till oss boende.
Viktor Boström, boende på Carlshem, ett av de områden som sålts ut

Invånarna fick enligt Folkinitiativet reda på att utförsäljningen var på väg att genomföras via ett pressmeddelande från Vänsterpartiet, som misstänkt att något var på väg att ske, bara tre dagar innan beslutet klubbades. Trots skarp kritik från bland annat Miljöpartiet, som styr kommunen tillsammans med Socialdemokraterna, tycker inte partiet att det var några konstigheter att beslutet togs på det här sättet.

I ett uppmärksammat uttalande förklarade kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg att ifall protester väckts hade det varit mycket svårare att genomföra affären.

Efteråt har interndemokratin i kommunen ifrågasatts från olika håll, något också Folkinitiativet trycker på. Hanna Bäckström från Folkinitiativet berättar hur gruppen i skrivelsen argumenterar för att beslutet inte är fattat i laga ordning.

– När vi granskat ärendet så ser vi exempelvis att styrelseledamöter inte fått fullgott beslutsunderlag i enighet med gällande lagar och regler, vilket kan vara straffbart med böter eller fängelse. Vi menar också att ordförande och vice ordförande har överskridit sin kompetens i bildningen av dotter- och dotterdotterbolag inför affären, säger Hanna Bäckström.

Folkinitiativet i Umeå kräver att Förvaltningsrätten utfärdar ett verkställighetsförbud tills utförsäljningarna prövats juridiskt. Foto: Erik Persson

Gruppen kräver att Förvaltningsrätten utfärdar ett verkställighetsförbud tills att ärendet genomgått en juridisk process.

I dag hölls även en demonstration utanför Elite Mimer Hotel i Umeå, platsen där kommunala bostadsbolaget Bostaden höll sitt första styrelsemöte i frågan. Efteråt gick demonstranterna tillsammans till Förvaltningsrätten och lämnade in överklagandet.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984