Inrikes #50/2017

Brett krav på förlossningsgaranti

Ambulanstransport, garanterad förlossningsplats i sitt eget landsting och tillgång till egen barnmorska är några av komponenterna i den lista som skrivits under av Sveriges Kvinnolobby, Födelsevrålet, Födelsehuset, Kvinnliga Läkares förening och Svenska Barnmorskeförbundet. Foto: Anders Ahlgren/SvD/TT

Fem organisationer har sammanställt sina krav på införandet av en förlossningsgaranti som utlovar säker förlossning för kvinnor i hela landet. Kraven ska diskuteras med socialförsäkringsminister Annika Strandhäll i Almedalen.

FAKTA | FÖRLOSSNINGSKRAVLISTAN

Alla kvinnor ska garanteras plats på en förlossningsavdelning i det egna landstinget och i god tid få veta på vilket sjukhus.
Alla kvinnor som inte själva kan ta sig till sjukhuset ska erbjudas ambulanstransport eller annan transport.
Alla kvinnor som bor mer än två timmar bort från ett sjukhus med förlossningsavdelning ska erbjudas plats på ett patienthotell i närheten av sjukhuset när förlossningen närmar sig.
Alla kvinnor ska ha rätt till en barnmorska som stöd under hela förlossningen. För att uppnå detta behöver ett stort antal barnmorskor rekryteras. Ett mål bör sättas upp om en barnmorska per födande kvinna. Utöver barnmorska ska det finnas tillgång till gynekolog, barnläkare och anestesiolog.

Krisen i förlossningsvården trappas upp och personalbrist, arbetsmiljölarm och baksätesförlossningar blir allt vanligare. Det är mot bakgrund av detta som den nya kravlistan för en säkrare förlossningsvård sammanställts, säger Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges Kvinnolobby som själv skrivit under kraven.

– Larmrapporterna från barnmorskor och kvinnor blir värre varje år. På sommaren förvärras situationen och det blir ännu tydligare att vården är underdimensionerad, säger Clara Berglund.

Ambulanstransport, garanterad förlossningsplats i sitt eget landsting och tillgång till egen barnmorska är några av komponenterna i den lista som skrivits under av Sveriges Kvinnolobby, Födelsevrålet, Födelsehuset, Kvinnliga Läkares förening och Svenska Barnmorskeförbundet. En bred representation bland delaktiga organisationer är viktigt för att belysa enigheten i kraven, säger Clara Berglund.

– Det är viktigt att visa att vi kan ha med alla parter, läkare, barnmorskor och enas i frågan. Kvinnliga läkare och Födelsehuset är två av våra medlemsorganisationer.

Kraven, som fått över 2 500 underskrifter på två dygn, ska överlämnas till socialförsäkringsminister Annika Strandhäll i Almedalen.

– Hon har samtyckt till möte med oss. Målet nu är att kraven ska budgeteras och hålla långsiktigt. Underskrifterna visar på hur stort trycket är.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll säger till Arbetaren att förlossningsvården har uppvisat ett ansträngt läge under många år nu och att det är ”en prioriterad fråga” för regeringen att alla kvinnor ska få tillgång till en trygg och säker förlossningsvård. Hon framhåller dock att sjukvårdssystemet är decentraliserat till sin uppbyggnad och att det är de enskilda landstingen som beslutar om vården.

– Hur enskilda landsting väljer att organisera och utföra förlossningsvården är landstingens ansvar. En nationell förlossningsgaranti skulle innebära ett tydligt avsteg från det system vi har idag.

Hur ska regeringen då lösa krisen?

– Sammanlagt satsar regeringen nästan 3,5 miljarder kronor på området under perioden 2015–2019. Bland annat handlar satsningarna om att stärka kompetensförsörjningen och bemanningen, kvinnors hälsa med fokus på primärvården med särskild inriktning på socioekonomiskt utsatta områden. Regeringen har dessutom genomfört en historiskt stor utökning av de generella statsbidragen, vilken bidrar till att förbättra förutsättningarna även för förlossningsvården.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Se kriminella möta blockader

 

Fyll i din mejladress så skickar vi länk till videoreportaget 👇

Klicka här för att stänga