Utrikes #18/2017

WHO kartlägger antibiotikaresistens

– Antibiotikaresistensen ökar och behandlingsalternativen minskar snabbt. Om vi lämnar all utveckling till marknadskrafterna kommer inte nya läkemedel att utvecklas fort nog, säger Marie-Paule Kieny, biträdande chef för sjukvårdssystem och innovation inom WHO. Foto: Denis Poroy/TT

Världshälsoorganisationen, WHO, har publicerat en lista över antibiotikaresistenta "prioriterade patogener", en katalog över tolv bakteriefamiljer som utgör det största hotet mot människors hälsa.

Antibiotikaresistens räknas i dag som ett av de största hoten mot den globala folkhälsan, livsmedelsförsörjningen och utvecklingen. Listan har sammanställts för att vägleda och verka för forskning och utveckling av ny antibiotika som del i organisationens ansträngningar för att hantera den globalt växande antibiotikaresistensen.

Listan lyfter särskilt fram hotet från gramnegativa, multiresistenta bakterier. De har en inbyggd förmåga att hitta nya sätt att kringgå behandlingar och kan överföra genetiskt material till andra bakterier som också utvecklar resistens, enligt WHO.

– Den här listan är ett nytt verktyg för att säkerställa att forskningen och utvecklingen svarar mot folkhälsobehoven. Antibiotikaresistensen ökar och behandlingsalternativen minskar snabbt. Om vi lämnar all utveckling till marknadskrafterna kommer inte nya läkemedel att utvecklas fort nog, säger Marie-Paule Kieny, biträdande chef för sjukvårdssystem och innovation inom Världshälsoorganisationen.

Hela den moderna sjukvården är uppbyggd och anpassad efter tillgången på antibiotika. Organtransplantationer, cancerbehandlingar, diabetesvård, kejsarsnitt och höftledsoperationer är beroende av antibiotika.

Listan har delats in i tre grupper beroende på hur brådskande behovet är av ny antibiotika. På listan finns bland annat multiresistenta bakterier som kan orsaka svåra, ofta dödliga infektioner i blodet och lunginflammation. I sammanställningen finns även gonorrébakterier och salmonellabakterier med. Tuberkulos ingår inte eftersom den omfattas av andra riktade satsningar.

Kriterierna för urvalet har varit hur dödliga infektioner bakterien orsakar, om behandlingen kräver lång sjukhusvistelse, hur ofta de är resistenta mot befintlig behandling, hur lätt de sprids mellan djur, mellan djur och människor och mellan människor, om de kan förebyggas (med god hygien och vaccinering), hur många möjliga behandlingar som återstår och om ny antibiotika mot dem redan håller på att utvecklas.

– Ny antibiotika mot dessa patogener kommer att minska antalet dödsfall orsakade av resistenta infektioner, säger professor Evelina Tacconelli vid universitetssjukhuset i Tübingen i Tyskland, som varit med i arbetet med sammanställningen.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens rojavasamling

PKK – Hjältar, terrorister eller frihetliga utopister?

Prenumerera på nyhetsbrevet och få vår samlade rapportering om kurdisk frihetskamp i inkorgen.

Klicka här för att stänga