Utrikes #15/2017

Buenos Aires giftiga flod förblir ett stort hälsohot

Floden Matanzas-Riachuelo har pekats ut som en av världens mest förorenade och löper från stadens västra arbetarförort La Matanza ända fram till den pittoreska stadsdelen La Boca, innan den mynnar ut i deltaområdet Río de la Plata. Foto: Natacha Pisarenko/TT

Floden Matanzas-Riachuelo som flyter genom Argentinas huvudstad är ett av världens mest förorenade vattendrag och utgör ett hot mot invånarnas hälsa. Trots att mångmiljardbelopp har satsats på att sanera floden är den fortfarande full av gifter.

Enligt den argentinska regeringen har motsvarande 5,2 miljarder dollar satsats på att sanera den 64 kilometer långa floden Matanzas-Riachuelo sedan år 2008 – utan att några väsentliga resultat har uppnåtts. Beloppet avslöjades i samband med en utfrågning som hölls i landets högsta domstol i slutet av november förra året.

Floden har pekats ut som en av världens mest förorenade och löper från stadens västra arbetarförort La Matanza ända fram till den pittoreska stadsdelen La Boca, innan den mynnar ut i deltaområdet Río de la Plata.

Trots de summor som satsats på att sanera floden har situationen förblivit densamma ända sedan mitten av 1800-talet, då de första rapporterna om de svåra föroreningarna kom. I dag bor närmare sex miljoner människor i området kring floden, som utgör ett hot mot både människors hälsa och miljö.

Inför utfrågningen i högsta domstolen presenterade den myndighet som ansvarar för saneringen, Acumar, en över 200 sidor lång rapport om saneringsarbetet. Enligt rapporten utnyttjas floden även i dag som en dumpningsplats för både människor och industrier, på samma sätt som under de senaste 200 åren.

Därmed är floden ”inte bara mycket förorenad, utan fortsätter att förorenas”, skrev rapportförfattarna som samtidigt påpekade att 90 000 ton tungmetaller och andra farliga substanser dumpas i floden varje år.

Under senare decennier har många löften om att sanera floden utfärdats. María Julia Alsogaray, som var miljöminister under den dåvarande presidenten Carlos Menem 1989–1999, utlovade att floden skulle saneras inom loppet av endast 1 000 dagar. Presidenten var mycket entusiastisk och lovade att han skulle ta en simtur i floden när arbetet var klart.

Det hela slutade med att floden fortfarande var lika förorenad som tidigare, presidenten fick ställa in sin simtur och miljöministern hamnade i fängelse på grund av korruption.

År 2008 hoppades dock många på att något verkligen skulle ske. Landets miljövänner beskrev det som ett historiskt beslut när landets högsta domstol då beordrade landets nationella och kommunala myndigheter att sanera Matanzas-Riachuelo. Ordern hänvisade till landets författning som slår fast att alla landets invånare har rätt att leva i en ”hälsosam miljö”.

I samband med utfrågningen i högsta domstolen framkom det dock hur lite som har skett sedan dess. Domstolens ordförande Ricardo Lorenzetti, som dessutom är expert på ekologi, gjorde inget för att dölja sin besvikelse.

Vid utfrågningen framkom det dessutom att endast drygt 3 000 hem blivit byggda av de 17 700 byggnader som skulle uppföras för att erbjuda nya bostäder åt dem som är mest utsatta för föroreningarna.

Den nuvarande miljöministern Sergio Bergman valde att skylla de uteblivna framgångarna på tidigare regeringar. Detta trots att han, och president Mauricio Macri, suttit vid makten i drygt ett års tid.

Vid genomgången framkom det att det nästan 35 000 inspektioner har genomförts vid olika fabriker och att 57 anläggningar tvingats stänga, dock bara tillfälligt, och att inga avgörande miljöförbättringar åstadkommits.

Enligt siffror från Acumar lever för närvarande sex miljoner människor i närheten av floden, varav minst 10 procent i slumliknande områden.

– Acumar har aldrig gjort ett bra arbete, men det senaste året har varit katastrofalt. Så katastrofalt att organets ordförande inte ens deltog i utfrågningen inför högsta domstolen, säger juristen Andrés Nápoli, ordförande för miljöorganisationen Farn.

Organisationen är en av fem som har utsetts av högsta domstolen för att bevaka arbetet med saneringen. Efter att Acumars ordförande inte inställt sig vid utfrågningen valde han att avgå från sin post bara några dagar senare.

President Mauricio Macri har sedan dess utsett politikern Gladys González som ny chef för myndigheten, en person som inte har någon tidigare erfarenhet av miljöarbete.

Andrés Nápoli säger att han begärt av Acumar att de ska redogöra för hur alla pengar som avsatts för saneringsarbetet har använts. Om svaret inte blir tillfredsställande kommer han att begära en juridisk utredning av frågan, för att ta reda på om korruption har förekommit.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
redaktionen@arbetaren.se

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
prenumeration@arbetaren.se

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

facebook-grupp

Arbetarens jubileumspodd gigekonomi

Lyssna på vår podd om gigekonomi

Registrera dig på nyhetsbrevet så skickar vi avsnittet till dig

Klicka här för att stänga