Inrikes #4/2017

Svåra hälsoproblem bland intagna ungdomar

Två av tre intagna tjejer i sluten vården har ett sjukdomstillstånd där de skulle behöva behandling. Foto: Ann-Sofi Rosenkvist/TT

Tvångsomhändertagna och redan svårt utsatta barn och unga mår ofta dåligt och är i stort behov av behandlingsinsatser. Det visar en forskningsrapport från Statens institutionsstyrelse. Läget är mycket allvarligt, menar Bo Vinnerljung som är professor i socialt arbete.

Forskningsrapporten, ”Hälsokontroll för SiS-ungdomar”, är den första i sitt slag. I den framkommer att det finns många behandlingskrävande hälsoproblem hos barn och ungdomar som placerats inom tvångsvården, som till exempel sluten ungdomsvård.

Flera typer av sjukdomar upptäcktes hos de intagna ungdomarna och framför allt flickorna visade sig vara en särskilt utsatt grupp.

– Vi har sett ett mycket stort behov av att förbättra ungdomarnas hälsa, och det är mycket angeläget att flickors utsatthet lyfts fram, säger Stefan Kling, rapportförfattare till undersökningen, verksamhetschef för medicinsk elevhälsa och skolöverläkare vid grundskoleförvaltningen i Malmö stad, till Arbetaren.

Enligt Stefan Kling visar rapporten på ett tydligt behov av samverkan mellan socialtjänsten, hälso- och sjukvården och Statens institutionsstyrelse, som alltså ansvarar för hemmen där ungdomarna är intagna.

Ur ett etiskt perspektiv är det orimligt att samhället låser in de här personerna och sedan inte sköter om dem. Det är rent ut sagt stötande.
Bo Vinnerljung, professor i socialt arbete

Bo Vinnerljung, professor i socialt arbete vid Stockholms universitet, som också deltagit i forskningsrapporten, säger till Arbetaren att situationen för de intagna ungdomarna är mycket allvarlig.

– Ur ett etiskt perspektiv är det orimligt att samhället låser in de här personerna och sedan inte sköter om dem. Det är rent ut sagt stötande.

Han menar att många av barnen och ungdomarna som i dag befinner sig inom statens tvångsvård ofta har påfallande hälsoproblem. Bland annat visar rapporten, som bygger på somatiska hälsokontroller vid fyra särskilda ungdomshem, att de unga har stora problem med bland annat tandhälsan. Många av de intagna har omfattande tandproblem och många mår även dåligt psykiskt.

– Det här handlar ofta om personer som lever ett högriskliv. De kan ha missbruksproblem och många har missat de obligatoriska hälsokontrollerna i skolan då de ofta flyttats runt mellan olika boenden under uppväxten, säger Bo Vinnerljung.

– Den svenska barnavården har inte system för att kontrollera de intagnas hälsa och tittar man genom samma glasögon som vi gör med våra egna barn är det mycket allvarligt. Två av tre intagna tjejer har ett sjukdomstillstånd där de skulle behöva behandling.

Som ett led av den omfattande forskningsrapporten har nu regeringen föreslagit lagändringar där de bland annat vill att socialnämnden ska underrätta landstinget om att den intagne ska erbjudas hälsoundersökning i anslutning till att vård utanför det egna hemmet inleds.

I Sverige placeras omkring 20 000 barn och ungdomar på ett LVU-hem varje år. De allra flesta hamnar på så kallade öppna vårdhem men omkring 2 000 placeras inom sluten vård.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
redaktionen@arbetaren.se

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
prenumeration@arbetaren.se

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens jubileumspodd gigekonomi

Lyssna på vår podd om gigekonomi

Registrera dig på nyhetsbrevet så skickar vi avsnittet till dig

Klicka här för att stänga