Utrikes

Skolsystem utestänger funktionshindrade barn

Ett av FN:s nya hållbara utvecklingsmål är att människor med funktionsnedsättningar ska få tillgång till en jämlik och inkluderande skolgång. Men verkligheten ser annorlunda ut. Här psykiskt funktionsnedsatta barn till offer för fabrikskatastrofen i Bhopal i Indien som inträffade 1984. Foto: Altaf Qadri/TT

Närmare hälften av de 65 miljoner barn som lever med funktionsnedsättningar i utvecklingsländer går inte i skolan, enligt en ny rapport. IDDC som står bakom rapporten uppmanar till ett ökat bistånd till utbildningssektorn som en del i arbetet för att komma till rätta med problemen.

Ett av FN:s nya hållbara utvecklingsmål handlar om att människor som lever med funktionsnedsättningar ska få tillgång till en jämlik och inkluderande skolgång. Men trots denna globala målsättning minskar finansieringen för att detta mål ska kunna uppnås, visar den nya rapporten från organisationen International Disability and Development Consortium, IDDC.

Enligt rapportförfattarna slår den bristande finansieringen särskilt hårt mot barn med funktionsnedsättningar, trots att det leder till att länderna dessutom går miste om stora potentiella inkomster i framtiden.

– I exempelvis Bangladesh innebär bristen på skolgång och arbete för människor som lever med funktionshinder till att landet går miste om flera miljarder i inkomster årligen, säger Nafisa Baboo, som varit med och tagit fram uppgifter till den nya rapporten.

Nafisa Baboo, som själv kommer från Sydafrika och arbetar för organisationen Light for the World, säger att de inkomster Bangladesh kan komma att gå miste om motsvarar drygt 1,7 procent av landets bruttonationalprodukt.

Hon menar att för att uppnå de reformer som krävs för att åstadkomma en jämlik och inkluderande skola för alla räcker det inte att länderna väljer att satsa småsummor.

Den nya rapporten bygger på uppgifter från Bangladesh, Kambodja, Indien, Nepal och Filippinerna, som visar att satsningar på personer med funktionsnedsättningar kan vara mycket kostnadseffektiva.

Nafisa Baboo säger att världens länder bland annat borde satsa på vidareutbildning av lärare och en ökad tillgänglighet på skolorna.

Rapportförfattarna menar att skatteintäkter bör öronmärkas för att sätta fart på utvecklingen mot jämlika och inkluderande skolor. Nafisa Baboo menar att världens stater dessutom måste satsa på att samla in data om situationen för barn som lever med funktionsnedsättningar, i förhållande till skolsystemen, samt om de hinder som finns.

– Många länder saknar den avancerade teknik som behövs för att samla in data, säger hon.

Men hon säger att det även finns andra problem när det gäller insamlingen av uppgifter.

– Många familjer tvekar till att medge att deras barn har ett funktionshinder på grund av rädsla för att stigmatiseras, eller också är de okunniga om vissa funktionshinder, exempelvis autism, som inte är så känt i vissa utvecklingsländer.

Resultatet blir att många av dessa barn aldrig börjar i skolan.

Rapportförfattarna slår fast att internationellt bistånd är av avgörande betydelse för låginkomstländer. Av det skälet uppmanar man till ett ökat bistånd till utbildningssektorn, eftersom den nuvarande utvecklingen med en minskad finansiering leder till att barn som lever med funktionshinder “hamnar allra längst bak i kön”.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
redaktionen@arbetaren.se

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
prenumeration@arbetaren.se

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens rojavasamling

PKK – Hjältar, terrorister eller frihetliga utopister?

Världen har ögonen på svenskars stöd för PKKs syriska grenar i Rojava. Men hur mycket vet du om PKK, PYD och YPG? Prenumerera på vårt nyhetsbrev nu så får du ett samlat paket av Rojava-rapportering och upplåsta reportage direkt i brevlådan.

Klicka här för att stänga