Kultur

Gör ett besök i statarhistorien

Statare på Ven på väg hem från mjölkning 1933. Foto: Gunnar Lundh

Varför inte göra en liten resa på temat statarnas historia i sommar? Det är framför allt i södra Sverige som som de stora gårdarna med statare låg, men det finns små museer med berättelser om hur statarfamiljerna levde ända upp i Mellansverige.

Statarsystemet tvingade under om­kring 200 år lantarbetare att slita hårt på gods och storgårdar för mat och husrum – en anställningsform som involverade hela familjen och kan betraktas som nära nog ett slags livegenskap eftersom arbetarna ofta satte sig i skuld i butiken på gården, som de var tvungna att reglera för att kunna byta arbetsplats.

Statarsystemet avskaffades 1945 i och med att kontantlön infördes i avtalet mellan arbetsmarknadens parter, Svenska Lantarbetareförbundet och Skogs- och Lantarbetsgivarna. En stor in­sats gjorde proletärförfattare inom den så kallade statarskolan.

Det är framför allt i södra Sverige som som de stora gårdarna med statare låg, men det finns små museer med berättelser om hur statarfamiljerna levde ända upp i Mellansverige.

Om man vill besöka de miljöer där statarskolans författare Moa Martinson, Ivar Lo-Johansson och Jan Fridegård levde och skrev sina böcker finns deras hem bevarade som små, privata museer.

Statarmuseet i Skåne ligger i Torup och har flera utställningar, bland an­nat rekonstruerade bostadsmiljöer och ett arbe­tarbiblioteksmuseum. Det finns barnverksamhet med lek utifrån ett historiskt perspektiv och med utgångspunkt i statar- och lantarbetarbarnens vardag, och ett kafé. Buss 145 från Södervärn går till Torup. Webbadressen är statarmuseet.com.

På jättegården Huseby bruk, drygt två mil söder om Växjö, har det bedrivits järnbruk sedan mitten av 1600-talet, gjuteriet var i drift in ända in på 1950-talet. Det fanns även sågverk och kvarn, och i dag finns här har många utställningar och aktiviteter som skildrar gården och dess verksamhet genom historien, som järnframställning, bland dem ett litet statarmuseum som dock bara är öppet för guidade visningar.

Också på Överjärva gård i Solna, strax utanför Stockholm, finns ett statarmuseum med bland annat en lägenhet som visar hur en statarfamilj kunde bo på 1920-talet. Museet är öppet första helgen varje månad klockan 11–16. På overjarvagard.se/statarmuseet finns öppettider och annan information.

Moa Martinson 1956. Foto: TT

Om man vill besöka de miljöer där statarskolans författare Moa Martinson, Ivar Lo-Johansson och Jan Fridegård levde och skrev sina böcker finns deras hem bevarade som små, privata museer.

Moa Martinson (1890–1964) flyttade som 19-åring till torpet Johannesdal. Där levde hon tillsammans med diversearbetaren Karl Johansson och deras fem söner. De levde ett periodvis mycket fattigt liv där odling, fiske och fällor i skogen var ett sätt att dryga ut inkomsterna.

Moa Martinson började 1922 publicera artiklar om arbetarkvinnans situation i Arbetaren under signaturen Helga Johansson, och kom ut med Kvinnor och äppelträd 1933 som den första i en rad böcker började hon tjäna pengar.  1928 tog hennes man sitt liv och samma år träffade hon författaren Harry Martinson som levde under elva år på torpet.

Moa Martinson skrev alla sina böcker på torpet och bodde kvar där till sin död. Johannesdal ligger i Ösmo några mil söder om Stockholm.

Ivar Lo-Johanssons (1901–1990) no­vellsamlingar i statarmiljö, Statarna (1936–37) och Jordproletärerna (1941), bidrog i hög grad till att belysa statarmiljön och till dess avskaffande.

Författaren var också aktiv i debatten om statarsystemets avskaffande, bland annat tillsammans med dåvarande biträdande jordbruksminister, senare fi­nans­minister Gunnar Sträng som före detta lantarbetare. Ivar Lo-museet ligger på Bastugatan 21 på Södermalm i Stockholm, i lägenheten där han bodde 1934 fram till sin död 1990, och är öppet på vardagar klockan 11–15.

Fridegårdsmuseet vid Övergrans kyrka i Håbo nära Bålsta. Foto: Wikimedia

Författaren Jan Fridegård (1897–1868) föddes som statarbarn på herrgården Katrinedal en bit från Enkö­ping. Många av hans böcker berättar om livet för familjerna som arbetade på de stora gårdarna. Han har skrivit starka berättelser om hur instängd och utanförställd en läshungrig ung människa kunde känna sig i miljön.

Vid Övergrans kyrka i Håbo nära Bålsta ligger Fridegårds- och statarmuseet med författarens arbetsrum återskapat och föremål och texter kring statarsystemet. Under sommaren är museet öppet på söndagar klockan 11–15.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984