AF:s lönesänkarförsök ännu inget personalärende

Arbetsförmedlare ringde kontinuerligt fackanställda och försökte förmå dem att sänka lönekraven. Men efter nästan tre månader har det ännu inte blivit en fråga för myndighetens personal­ansvarsnämnd.

Inrikes
Trots Arbetarens avslöjande att handläggare på Arbetsförmedlingen utövat påtryckningar på lokala fackförbund för att få dem att gå med på löner under kollektivavtalsnivå har ingen anmälan inkommit till personalansvarsnämnden.
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Fackligt anställda spridda över landet vittnade i Arbetaren om att handläggare på Arbetsförmedlingen under flera år genom telefonsamtal utövat påtryckningar på lokala fackförbund för att få dem att gå med på löner under kollektivavtalsnivå. Agerandet strider mot både rege­rings­förordningar och den svenska modellen.

Thomas Wolf, Arbetsförmedlingens förhandlingschef och ledamot i myndighetens personalansvarsnämnd, sade sig då vara ”förvånad” över uppgifterna. Han kallade arbetssättet ”oacceptabelt” och ”fel”.

– Det är svårt att dra några slutsatser om vi har allvarliga brister. Det jag kommer att göra nu är att föra den här informationen vidare. Sedan får vi gräva vidare och vidta nödvändiga åtgärder, sade han då till Arbetaren.

Enligt Thomas Wolf har chefer som har kännedom om allvarliga brister en skyldighet att anmäla saken till personalansvarsnämnden. Men närmare tre månader senare har ännu ingen anmälan inkommit.

– Jag har signalerat till chefen för förmedlingsavdelningen och de tre regiondirektörerna. Men informationen är andra- och tredjehandsuppgifter, vilket gör att utgångsläget för att göra en djupgående undersökning är dålig. Har vi uppgifter ska vi utreda, stämmer de är det allvarligt, säger Thomas Wolf när Arbetaren nu följer upp.

Thomas Wolf menar att bristen på namngivna källor till informationen om bristerna gör att saken är svår att utreda. Men under samtalet framgår att förhandlingschefen inte läst Arbetarens artikel, där både namn på de som mottagit samtalen och deras fackliga avdelningar är utskrivna. Detta trots att han redan för en och en halv månad sedan fick artikeln mejlad till sig.

– Jag har läst artikeln där jag intervjuas och vill inte minnas att den var så lång och omfattande. Jag blir förvånad över uppgiften att det finns namn och organisationer namngivna, säger han.

Henrik Johansson, facklig ombudsman för Fastighets i Dalarna och en av dem som vittnade i Arbetarens artikel, upprörs över förhandlingschefens svar.

– Det är jättedåligt. Hade han läst det hade han ju kunnat kontakta oss. Jag tycker att det är väldigt tydligt att man inte tar frågan på allvar, säger han.

Men nu när Thomas Wolf ännu en gång har blivit uppmärksammad på Arbetarens artikel lovar han att agera.

– Jag kommer att säkerställa att dessa personer blir kontaktade. Du kan inte hålla mig ansvarig för att inte ha läst. Du får nöja dig med att jag har fått del av informationen och kommer att agera. Nu har vi informationen och kommer att gå vidare, säger han.

Arbetaren har sökt Jeanette Azinovic, chef för myndighetens förmedlingsavdelning, utan resultat.