Utrikes

Latinamerikas mödradödlighet fortsatt hög

Demonstration för aborträtt inför internationella kvinnodagen i år i Santiago, Chile. Foto: Luis Hidalgo/TT

Under de senaste 15 åren har Latinamerika lyckats infria flera av de så kallade millenniemålen. Men kampen mot mödradödlighet och tonårsgraviditeter blockeras av konservativa krafter.

När FN:s millenniemål nu byts ut mot de nya hållbara utvecklingsmålen, kallade SDG, så kommer länderna i Latinamerika att behöva satsa mer resurser för att minska mödradödligheten och antalet tonårsgraviditeter.

Det är nämligen två områden som halkat efter samtidigt som regionen haft stora framgångar i kampen mot den extrema fattigdomen, barnadödligheten, samt i arbetet för att få fler flickor att gå i skolan.

– Vi behöver inte vänta på några analyser för att inse att regionen ligger efter när det gäller dessa frågor, säger den chilenske läkaren Ramiro Molina.

Han har tagit initiativ till ett center för reproduktiv hälsa.

– Det satsas för lite resurser på sexuell och reproduktiv hälsa, trots att det är en absolut nödvändighet att investera i detta, säger han.

FN:s ekonomiska kommission för Latinamerika och Karibien skriver i en ny rapport att regionen har lyckats uppnå millenniemålen om att kraftigt minska den extrema fattigdomen och hungern.

Mellan 1990 och fram till nu har andelen män­niskor som tvingas leva på mindre än motsvarande 1,25 dollar om dagen minskat från 12,6 procent till 4,6 procent av befolkningen.

Detta samtidigt som andelen hungrande minskat från 14,7 procent till 5,5 procent.

Även när det gäller andelen barn som går i skolan har siffrorna blivit betydligt bättre med åren och läs- och skrivkunnigheten bland unga har kraftigt förbättrats.

Men rapporten visar också att mödradödligheten i regionen år 2013 låg på 85 fall av 100 000 födslar. Det är visserligen en 39-procentig minskning jämfört med 1990-års nivåer – men betydligt sämre än den 75-procentiga minskning som var målsättningen.

Även när det gäller antalet tonårsgraviditeter är siffrorna fortfarande för höga.

Tamara, som i dag är 23 år gammal, blev gravid redan som 13-åring. Liksom många andra tonårsmammor tvingades hon hoppa av skolan.

– Det jag verkligen gick miste om var tillgång till sexualupplysning, säger hon.

Tamara har haft en svår uppväxt, med en missbrukande pappa. Nu väntar Tamara sitt tredje barn, och hon säger att hon kommer att kämpa för att alla hennes barn ska få en ordentlig utbildning.

– Jag vill inte att de ska behöva lida på samma sätt som jag, jag vill bryta den cirkeln, säger hon.

Läkaren Ramiro Molina anser att regionens regeringar måste satsa mer resurser på att ge unga män­niskor tillgång till preventivmedel – och sexualupplysning.

Han menar att det finns en avsaknad av politisk vilja i de flesta av regionens länder, men allra sämst är det enligt Ramiro Molina i hans hemland, Chile.

– Vi plågas av skam. Chile var det sista landet i regionen som införde en lag som skyddar ungas rätt till sexualupplysning, men den började inte gälla förrän förra sommaren. Situationen är pinsam, säger han.

Ramiro Molina menar att det inte räcker att se till att preventivmedel finns tillgängliga – unga människor måste dessutom få information om vikten av att de används.

Han anser att problemen med mödradödlighet och tonårsgraviditeter främst är politiska, där konservativa grupper står i vägen för utvecklingen.

– Det handlar om okunniga traditionalister som gör mycket stor skada, säger han.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984