Inrikes

Arbetsköpare vill kringgå regler i brandmanskonflikt

Facket kräver 15 procent högre lön på fyra år med hänvisning till att deras beredvillighet har lett till att lönerna släpat efter andra kommunala beredskapslöner. På bilden syns Mikael Svanberg från Brandfacket. Foto: Axel Green

I måndags gick Brandmännens riksförbund ut i konflikt kring deltidsbranmännens arbetsvillkor. Trots att arbetsköparorganisationen SKL kallar fackets stridsåtgärder ”ansvarsfulla” uppmanar de kommunerna att kringgå reglerna.

Brandmännens Riksförbund, Brandfacket, gick i måndags ut i öppen konflikt, vilket bland annat innebär en övertidsblockad. För att inte utsätta allmänheten för fara erbjuder facket dispens i nödfall och arbetsköparorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, kallar varslet ”ansvarsfullt”. Men i ett utskick till kommunerna från SKL avråds räddningscheferna från att söka denna dispens utan att först rådgöra med arbetsköparorganisationen. Detta råd ger de också i sina allmänna konfliktanvisningar och kallar det fackets ”eget instrument”.

– Jag är förvånad över att man agerar på det här sättet. Vi vill inte åstadkomma onödigt lidande för tredje part. För att både ha hängslen och livrem har vi sagt att vi kommer att godkänna dispens, säger Mikael Svanberg, brandman och Brandfackets internationella sekreterare.

Det råder brist på deltidsbrandmän och enligt brandfacket är det ett utbrett problem att deltidsbrandmännen kallas in för dubbla pass och övertid vid akuta händelser. Vid svåra bränder som exempelvis lägenhets- eller villabränder krävs enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter minst ett befäl och fyra brandmän för att få utföra arbetet. Det är vid sådana tillfällen som Brandfacket ger dispens. På tisdagen hade ännu inte någon dispensansökan kommit in. Enligt Mikael Svanberg har flera kommuner i landet hänvisat till att SKL förbjudit dylika. 

SKL:s utskick är daterat den 25 maj, men när Arbetaren ringer upp Heléne Fritzon, ordförande i organisationens förhandlingsdelegation, så påstår hon sig inte känna till uppmaningen.

– Det är inget jag varken kan bekräfta eller dementera, säger hon och hänvisar till arbetsrättschefen Sophie Thörne.

Sophie Thörne i sin tur bekräftar utskicket, men anser inte  att SKL:s kommunikation kan tolkas som ett förbud.

– Det finns inget förbud att söka dispens. Räddningstjänsten är alltid ansvarig inför allmänheten för sin verksamhet. Man kan inte lämna över det ansvaret till facket genom att söka dispens. I en akut situation utgår vi ifrån att räddningstjänsten vidtar åtgärder och tar ansvar för verksamheten, säger hon.

Om nu ändå informationen har tolkats som ett förbud, anser du att ni varit tillräckligt tydliga?

– Ja, det tycker jag.

Sedan i måndags befinner sig Brandmännens riksförbund med 9 000 medlemmar i öppen konflikt, en konflikt som enligt facket berör över 10 000 deltidsbrandmän.

Detta sedan förbundet tackat nej till medlarnas förslag till nytt kollektivavtal. 

– Det var som en Grand Canyon mellan vårt yrkande och det som medlarna presenterade. För att behålla hedern inför dem som valt oss att företräda dem var det omöjligt att godta budet, säger Mikael Svanberg.

Brandfacket kräver förbättringar i villkoren, bland annat rätt till semester, större möjligheter att anpassa scheman och förändrade regler vid graviditet. 

Men facket kräver också 15 procent högre lön på fyra år med hänvisning till att deras beredvillighet har lett till att lönerna släpat efter andra kommunala beredskapslöner. 

Att förbättra villkor och löner är något som Brandfacket tror kan locka både flera män och kvinnor att ta jobb som deltidsbrandman. Men SKL kallar kraven ”orealistiska”. I stället har de erbjudit en löneökning på 2,27 procent, vilket är mindre än den senaste avtalsrörelsens nivåer. 

– Vi jämför med den beredskap vi har i andra avtal och delar inte deras bild. I medlarnas bud på ettårigt avtal, som vi accepterat, är ökningen 4,6 procent, säger Heléne Fritzon.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984