Hälsopolitiskt manifest 2015

Krönika
Jona Elings,ST-läkare med inriktning obstretik och gynekologi.

Eftersom vi befinner oss i ett supervalår som aldrig tycks ta slut ska jag ta ta tillfället i akt och lägga fram ett hälsopolitiskt manifest. Det är fritt från copyright, alla partier är välkomna att kopiera det rakt av. Utan inbördes ordning är detta vad som måste ske för att säkra befolkningens hälsa:

Daglig friskvårdstimme. Trots kvällstidningsrubriker om att tre minuters träning räcker, tyder den samlade forskningen på att människan behöver träna minst en timme om dagen. För att säkerställa att så sker inför vi träning på arbetstid. Varje dag. Med lön.

Arbetstidsförkortning. Medan några går arbetslösa med ökad ohälsa som följd, jobbar andra ihjäl sig och blir utbrända. Dags att förkorta arbetstiden och dela på jobben. Fem timmars arbetsdag med bibehållen lön är en bra början.

Inga fler arenor ska byggas. Redan befintliga, dåligt bokade, arenor ska byggas om till allaktivitetshus där olika små och stora idrottsföreningar kan hålla hus, men där det också bara finns ytor och redskap till spontanidrott. 

Ensamhet dödar. Den föder psykisk ohälsa och i värsta fall självmord. Gemenskapsstödjande insatser ska till. I varje kvarter byggs lokaler där det om kvällarna erbjuds nyttig middag till självkostnadspris och icketeleviserad kultur. Kom som du är. Vi hör alla ihop.

Alkohol förbjuds. Jo verkligen, förbjuds. Det finns inte en enda rationell anledning att tillåta en drog som orsakar så mycket sjukdomar (leverskador, hjärnskador, cancer med flera) och sociala problem inklusive våld.

Karensdagen slopas med omedelbar verkan. Vi måste bli av med sjuknärvaron, vi kan inte ha sjuka människor som kommer till arbetsplatserna och smittar ner sina arbetskamrater och kunder, brukare eller patienter. 

Vi utökar skyddsombudens makt på arbetsplatserna. Dålig arbetsmiljö är en stor bov vad det gäller både psykisk och fysisk ohälsa. Fortfarande sker dödsolyckor på svenska arbetsplatser. Arbetsköparna tycks oförmögna att stoppa missförhållandena, bättre att flytta över makten till arbetarna själva.

Vi storsatsar på vuxenutbildning, både på komvux och Folkhögskolor. Vi ska göra det möjligt att söka CSN ända till pensionsålder. Alla har rätt att lära och att få byta yrke. Kunskap ger hälsa.

Kollektivtrafiken byggs ut kraftigt. Då minskar avgaserna, och större ytor att leka, gå och cykla på skapas. Som en bonus minskar trafikolyckorna.

Inga vinster på träning. Kommersiella gym ska återinvestera sin vinst i hälsofrämjande åtgärder. Vi ska betala statlig lön till alla de tränare som nu möjliggör breddidrott på helt ideell basis. När vi ger lön kan vi också ställa krav på kvaliteten.

Överfallslarm och självförsvarskurs åt alla som bor med en man. Den farligaste platsen för en kvinna att vistas på är i sitt hem, om hon delar det med en person av det motsatta könet. Kvinnor och barn sargas psykiskt, misshandlas och dör. Alkoholförbudet minskar förekomsten men det är inte tillräckligt. Nu införs nolltolerans mot våld mot kvinnor.

Så där, partier och partiivrare. Boka mig som spökskrivare till debattartiklar och brandtal och väljarna kommer att springa i intervaller till valurnorna och brista ut i armhävningar när valresultatet blir offentligt. Hälsa till framtiden.