Moderaterna är emot kulturstöd till Bokcafét

Den 19 april beslutade kulturnämnden i Jönköping att återigen ge föreningen Bokcafét kulturbidrag för 2011. Endast Moderaterna röstade nej, eftersom de anser att föreningen inte står för en demokratisk värdegrund. Arbetaren har intervjuat Tevfik Altonchi, moderat ledamot i kulturnämnden, om hur han ser på de övriga partiernas demokratisyn.

På vilket sätt saknar Bokcafét en demokratisk värdegrund?

– Deras utbud innehåller mycket politiskt våld. Och våldsanvändning går emot samhällets demokratiska principer.

Polisanmälan mot Bokcafét, angående hets mot folkgrupp är nedlagd. Är det inte rimligt att föreningen får kulturbidrag om deras verksamhet inte är olaglig?

­– Beslutet att dra in kulturstödet handlade inte om polisanmälan Beslutet handlade om att Bokcafét bryter mot samhällets demokratiska värdegrund. Polisen har bara fastslagit att Bokcaféts verksamhet inte är brottslig. Jag vill poängtera att vi inte emot deras verksamhet. De kan driva den någon annanstans. Men inte med skattepengar.

Har de övriga partierna i kulturnämnden en tvivelaktig demokratisyn?

– Nej det har de inte. Jag hänvisar till decemberbeslutet, då alla partier var eniga om att dra in kulturstödet till Bokcafét eftersom de bryter mot kommunens och samhällets demokratiska värdegrund.

Men de andra partierna har ju ändrat sig. Betyder det att de bryter mot kommunens och samhällets demokratiska värdegrund?

– Nej. De hänvisar till polisens beslut. Och det tycker jag är fel. Jag kan inte tala för de andra partierna.