M förhalar vård till papperslösa

En statligt tillsatt utredning kring vård till papperslösa har legat färdig sedan i maj. Sedan dess har frågan förhalats av Moderaterna.

En statligt tillsatt utredning kring vård till papperslösa har legat färdig sedan i maj. Utredningen föreslår att asylsökande ska ges rätt till vård på samma villkor som övriga invånare i landet. Men regeringen har förhållit sig passiv och utredningen har ännu inte skickats ut på remiss och arbetet mot en lagstiftning har stannat av. Migrationsminister Tobias Billström sågade utredningen så snart den blivit klar och menade att förslaget saknade tillräckligt underlag i form av ekonomiska beräkningar och innebar ”allt åt alla” och sedan dess har utredningen ”Vård efter behov och på lika villkor – en mänsklig rättighet” legat orörd på socialdepartementets bord. Förhandlingar pågår mellan moderaterna och socialdepartementet.

Rätt till vård-initiativet, där bland annat Läkarförbundet ingår, har startat en namninsamling för att utredningen ska skickas ut på remiss. ”Trots att utredningen borde ha skickats ut på remiss för länge sedan har ännu inte något skett. För varje dag som går lider människor i behov av vård i onödan i vårt land. Att obstruera genom politisk passivitet i denna – ofta livsavgörande – fråga är inhumant och ovärdigt Sverige”, skriver Tomas Flodin, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsnämnd, i en debattartikel i Läkartidningen.