Avgiftsfritt för Finlands unga

Kollektivtrafiken i Finland kan bli helt avgiftsfinansierad för alla unga under 18 år. Bakgrunden till Trafikminister Merja Kyllönens förslag är enligt TT att barn inte ska vänja sig vid att bli skjutsade i bil.