Inrikes

”Inför legala vägar in i Europa”

Inför halvåret som ordförande i EU lovar Sverige att jobba för ett öppnare Europa. Svenska organisationer fruktar dock att EU fortsätter att utöka övervakningen av flyktingar i stället för att skapa legala vägar in i Europa.

Ett av de första mötena under regeringen Reinfeldts ordförandeskap blir justitieministermötet den 15–16 juli i Stockholm då det så kallade Stockholmsprogrammet står då på dagordningen. Stockholmsprogrammet är en plan för en gemensam migrationspolitik inom EU som ska ange ramarna för samarbete i asyl-, migrations-, polis- och rättsfrågor.

Bland annat förväntas EU:s gränspolismyndighet Frontex få sin budget utökad. Frontex har bara funnits i några år men får allt fler uppgifter. De patrullerar EU:s yttre gränser och har den senaste tiden allt oftare bistått enskilda länder med att avvisa flyktingar.

Denna utveckling oroar Amnesty.
– Man måste sätta fokus på mänskliga rättigheter i stället för övervakning och kontroll, säger Madelaine Seidlitz, jurist på Amnesty.

I tisdags släppte Amnesty en rapport med rekommendationer till den svenska regeringen inför ordförandeskapet. I den skriver Amnesty bland annat att Stockholmsprogrammet inte får bli ett program för att straffa människor som försöker fly till Europa. ”I stället ska man påskynda en effektiv hantering av de underliggande orsakerna till påtvingad migration, till exempel fattigdom, miljöförstörelse och kränkningar av mänskliga rättigheter”, står det i rapporten.
– Vår förhoppning är att Sverige ska lyfta de här frågorna i sak, inte bara retorik. Att mänskliga rättigheter blir en tydlig aspekt i Stockholmsprogrammet och att man också uppmanar kommissionen att titta på legala vägar in EU, säger Madelaine Seidlitz.

Legala vägar är också något som Nätverket Ingen Människa är Illegal driver. De skulle gärna se att Sverige använde sin tid som ordförande till att påbörja en avveckling av visumtvånget för personer som vill söka asyl i Europa.

Henrik Andersson som är aktiv i nätverket säger dock att han inte har några större förhoppningar på Sverige.
– Sverige har hittills varit drivande i helt fel riktning. Man vill utveckla Frontex och man är inte intresserad av att skapa legala vägar in i Europa. Harmoniseringen av asylpolitiken som Sverige också driver har hittills bara inneburit hårdare regler, säger han.

Både Amnesty och Nätverket Ingen Människa är Illegal planerar att på olika sätt uppmärksamma dessa frågor under sommaren och hösten. En demonstration planeras av en rad organisationer under justitieministermötet i Stockholm den 15–16 juli.

Fakta / Andra frågor under Sveriges ordförandeskap

Acta-avtalet. Förhandlingarna om det kontroversiella handelsavtalet Acta går in i sitt slutskede. Avtalet syftar till att stoppa varumärkeskopiering och piratkopiering, men även fildelning och handel med läkemedel kan komma att regleras hårdare. Acta-förhandlingarna har kritiserats hårt för att de omgärdas av en tung sekretess.Nästa förhandlingsmöte är i juli och Sverige för då i egenskap av ordförande, EU:s talan.
EU:s nya ”grundlag” är undertecknad av de flesta av EU:s stats- och regeringschefer, men träder i kraft först när det godkänts i samtliga nationella parlament. Förhoppningen är att kunna ratificera Lissabonfördraget under hösten. Irland som tidigare röstat nej till fördraget röstar igen i oktober. Om fördraget går igenom får Sverige leda tillsättandet av en EU-president.Klimatet. Den fråga som kan komma att överskugga alla andra är hur världen ska kunna enas om ett nytt klimatavtal på FN:s klimattoppmöte i Köpenhamn i december. Hittills går förhandlingarna trögt eftersom de rika länderna inte är beredda att gå med på så stora utsläppsminskningar som utvecklingsländerna kräver. Även frågan om hur utsläppsminskningar och anpassningar i utvecklingsländer ska finansieras är långt ifrån en lösning.

Fakta / De viktigaste mötena i höst

8–10 juli. G8-möte i Italien där Fredrik Reinfeldt företräder EU.15–17 juli. EU:s justitieministrar möts i Stockholm.23–25 juli. EU:s miljö- och energiministrar möts i Åre.4–5 september. EU:s utrikesministrar möts i Stockholm.13–15 september. EU:s jordbruks- och fiskeministrar möts i Växjö.28 sep–2 oktober. EU:s finans- och försvarsministrar möts i Göteborg.29–30 oktober. Toppmöte i Bryssel.10–11 december. Toppmöte i Bryssel.7–18 december. FN:s klimattoppmöte i Köpenhamn.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens rojavasamling

PKK – Hjältar, terrorister eller frihetliga utopister?

Prenumerera på nyhetsbrevet och få vår samlade rapportering om kurdisk frihetskamp i inkorgen.

Klicka här för att stänga