Inrikes

Försäkringskassan överdriver fusk

Generaldirektören Curt Malmborg har bland annat hävdat att var fjärde med tillfällig föräldrapenning fuskar, men Försäkringskassans egen rapport visar istället att det är i vart tionde fall som uppgifter inte stämmer och nära hälften av de fallen tros bero på missförstånd. Det finns heller inget stöd för att fusket skulle ha ökat. DN:s undersökning bekräftar […]

Generaldirektören Curt Malmborg har bland annat hävdat att var fjärde med tillfällig föräldrapenning fuskar, men Försäkringskassans egen rapport visar istället att det är i vart tionde fall som uppgifter inte stämmer och nära hälften av de fallen tros bero på missförstånd. Det finns heller inget stöd för att fusket skulle ha ökat. DN:s undersökning bekräftar också Arbetarens slutsatser, att det är få av de kraftigt ökande polisanmälningarna som leder till åtal och dom.

”Skulle jag läsa alla rapporter skulle jag sitta inlåst på kammaren”, kommenterar Curt Malmborg att hans offentliga uttalanden inte stämmer med slutsatserna i myndighetens egna studier.

DN konstaterar också att antalet JO-anmälningar mot Försäkringskassan ökat kraftigt under de senaste tre åren och att 21 procent leder till kritik, vilket är ”myndighetsrekord”.

Kassan får kritik för bland annat extremt långsam handläggning, vilket i en del fall lett till personliga katastrofer när utbetalningar dröjt flera år, försvårande av överklaganden, och vägran att lämna ut allmänna handlingar.

Fall som enbart handlar om en bedömning av rätt till sjukpenning är korrekt eller inte, granskar JO däremot inte. Antalet överklaganden av Försäkringskassans beslut har också ökat kraftigt. Även andelen som får rätt i domstol har ökat, om än ganska långsamt.

I en intervju i Svenska Dagbladet den 24 oktober säger Malmborg att ”Det oftast är individerna själva som avgör om de ska bli sjukskrivna”. Malmborg menar där också att sjukförsäkringssystemet borde göras om efter samma linjer som pensionssystemet.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens rojavasamling

PKK – Hjältar, terrorister eller frihetliga utopister?

Prenumerera på nyhetsbrevet och få vår samlade rapportering om kurdisk frihetskamp i inkorgen.

Klicka här för att stänga