Debatt

Ta strid för värnplikten!

I Arbetaren nr 31/2006 ger Rikard Warlenius sitt stöd till borgerliga riksdagsledamöters önskemål om att avskaffa den allmänna värnplikten. Att på Warlenius vis ställa sig bakom teorier om att kalla krigets slut har inneburit en friare och fredligare värld gör vänstern tandlös. Ett borgerligt förslag måste placeras i sitt sammanhang. I dessa dagar, då försvars-makten […]

I Arbetaren nr 31/2006 ger Rikard Warlenius sitt stöd till borgerliga riksdagsledamöters önskemål om att avskaffa den allmänna värnplikten. Att på Warlenius vis ställa sig bakom teorier om att kalla krigets slut har inneburit en friare och fredligare värld gör vänstern tandlös. Ett borgerligt förslag måste placeras i sitt sammanhang. I dessa dagar, då försvars-makten flirtar med Nato och regeringen lägger sig platt inför USA:s och Israels krigföring, är det viktigare än på länge för den svenska vänstern att ta strid för en allmän värnplikt.

Warlenius utgångspunkt är en debattartikel i Svenska Dagbladet 11 juli i år, där fyra borgerliga riksdagsledamöter kritiserar glappet mellan antalet värnpliktiga som fullgör sin utbildning, antalet värnpliktiga som tjänstgör internationellt och antalet som döms för brott mot värnpliktslagen. Att unga män döms till fängelse till följd av en föråldrad lagstiftning är oacceptabelt, men det är inte värnplikten i sig som är problemet.

Idag frodas vapenindustrin genom export till krigförande länder. Civilförsvaret är mer eller mindre avvecklat och försvarsnedläggningarna har lett till växande arbetslöshet på mindre orter. Värnpliktslagstiftningen skyler snarare det faktum att värnplikten utförs på allt mer frivillig basis, än motverkar ett frivilligt deltagande.

Samtidigt visar regeringen en stötande flathet gentemot Israels och USA:s krigföring. Svenska styrkor deltar i ockupationer underställda Nato, och svenska ubåtsvapnet övar tillsammans med amerikanska flottan utan märkbar kritik från vare sig media eller folkvalda. Mot bakgrund av detta kan det omöjligen vara konstruktivt att från vänster rikta sin kritik mot de spår av folklig representation som finns kvar.

Warlenius liberala västerländska perspektiv, där väpnade konflikter ter sig avlägsna, spelar borgerligheten rakt i händerna. Murens fall har inte inneburit en tryggare värld utan ett steg på USA:s väg till globalt våldsmonopol. För att ta avstånd från USA:s härjningar krävs ett folkförsvar inriktat på att skydda civilbefolkningen. Inte ett insatsförsvar som gynnar den fria marknaden och vapensamarbete.

När borgerligheten genom förment pacifism lyckas plantera frön i vänsterns rabatter borde varningsklockorna ringa. En allians med alliansen är i slutändan inget annat än att sova med fienden.

Frågan man måste ställa sig är varför borgerligheten vill avskaffa värnplikten. Och sanningen är obekväm. Ett avskaffande av värnpliktslagstiftningen skulle idag vara ett naturligt led i Nato-anpassningen av försvarsmakten och tyvärr mer eller mindre ett erkännande av den praxis som redan råder – en homogen lätthanterlig värnpliktsstyrka med minsta möjliga insyn från det övriga samhället.

Warlenius har rätt i att värnpliktslagstiftningen borde ses över och moderniseras. Men detta måste ske med folkförankring och solidaritet i fokus där civilplikten sätts högt upp på agendan, vapenhandeln med krigförande länder stoppas och människan går före marknaden.

I detta sammanhang utgör inte den allmänna värnplikten något problem. Snarare utgör den demokratins sista utpost inom försvarsmakten. Att från vänster påpeka att allt motstånd, oavsett om man försvarar sin arbetsrätt, rösträtt eller sitt parlament, måste ske på gräsrotsnivå borde vara självklart. Ett försvar byggs inte genom segregation och myter om frivillighet utan genom deltagande, insyn och solidaritet. Detta måste vara ledstjärnan för en försvarspolitik från vänster.

 

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens rojavasamling

PKK – Hjältar, terrorister eller frihetliga utopister?

Prenumerera på nyhetsbrevet och få vår samlade rapportering om kurdisk frihetskamp i inkorgen.

Klicka här för att stänga