Inrikes

Historisk kongress för världsfacket

Kongressen var i stort sett enig i viljan att skapa en ny facklig international, som består av FFI, WCL samt även en rad landsorganisationer som nu inte tillhör någon international. Vissa diskussionspunkter fanns ändå, till exempel hur relationerna till de regionala avdelningarna i Latinamerika, Afrika och Asien, som har större oberoende i WCL än i […]

Kongressen var i stort sett enig i viljan
att skapa en ny facklig international, som består av FFI,
WCL samt även en rad landsorganisationer som nu inte tillhör
någon international. Vissa diskussionspunkter fanns ändå,
till exempel hur relationerna till de regionala avdelningarna i
Latinamerika, Afrika och Asien, som har större oberoende i
WCL än i FFI, ska se ut. Även förhållandet
till Europafacket och de internationella branschorganisationerna
(se faktaruta) diskuterades. De sistnämnda har förklarat
att de vill behålla sin självständighet i beslutsfattandet.

Bland annat svenska LO och tyska DGB ansåg
att tidtabellen var för ambitiös – planen är att
WCL ska godkänna planerna på sin kongress i oktober och
att den nya organisationen ska sjösättas redan år
2006.

Kongressens huvudresolution hette ”Globalisera
solidariteten – bygg en global fackföreningsrörelse för
framtiden”. Utöver sammanslagningen med WCL ingick där
även reformer av FFI:s egna strukturer. Bland annat ska de
regionala organisationernas självständighet minskas genom
att deras sekretariat ska godkännas av FFI:s exekutivstyrelse.

Kongressen beslöt att stärka samarbetet
med de internationella branschfederationerna under det gemensamma
namnet Global unions. En satsning ska också göras på
att rekrytera fler ungdomar till facket och att ge kvinnor en mer
framträdande plats. På kongressen var 25 procent av delegaterna
kvinnor, vilket var fler än någonsin tidigare.

FFI:s kongress beslöt också att
ansluta sig till FN:s milleniummål om att halvera fattigdomen
i världen. En rapport presenterades om arbetsvillkoren i exportfrizonerna,
och i resolutionen ”Globalisering, anständigt arbete och
hållbar utveckling” slogs fast att FFI ska mobilisera
för en grundläggande förändring av globaliseringen
så att den gynnar även arbetare, arbetslösa och
fattiga.

– Vi vill bygga en ny international som
återspeglar vår vision av den värld vi vill ha,
en värld av anständighet, rättvisa, möjligheter
och jämlikhet, sade den nya ordföranden Sharan Burrow.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens rojavasamling

PKK – Hjältar, terrorister eller frihetliga utopister?

Prenumerera på nyhetsbrevet och få vår samlade rapportering om kurdisk frihetskamp i inkorgen.

Klicka här för att stänga