Nummer 36 / 2021

Richard Orgård, förbundsdirektör Almega Säkerhetsföretagen
Sjuksköterska sätter dropp
Nazist nedbrottad på marken
Sjuksköterska står vid en dator, iklädd munskydd och visir. Bakom henne sitter en annan sjuksköterska och vaccinerar en äldre person.
Bombat hus med hål i fasaden och infallet tak. Inne i huset syns människor som söker efter överlevande.