Fokus

Mängder av människor samlade på Trafalgar square i london, 1927.