Inrikes #38/2022

SAC-kongressen: “Jag har fått med mig mycket energi”

Internationella representanter var på plats i samband med kongressen i Gävle. Bland annat från tyska anarko-syndikalistiska federationen Freie Arbeiter*innen Union, FAU. Foto: Vendela Engström

Mellan den 12-15 maj hölls SAC:s trettiotredje kongress sedan dess bildande 1910. Beslut om en ny utbildningssatsning och en tydligare principförklaring fattades.

Precis invid Gävle centralstation ligger Sjömanskyrkan. En byggnad i gult och rött tegel som inte längre används som kyrka, utan i dag fungerar som bland annat replokal och musikstudio. Mellan den 12 till 15 maj huserade byggnaden SAC:s trettiotredje kongress sedan fackets grundades 1910, med tillresta ombud och representanter från landets lokala samorganisationer, LS.

Wil Geier, Uppsala LS av SAC. Foto: Vendela Engström
Wil Geier, Uppsala LS av SAC. Foto: Vendela Engström

Det är första gången Wil Geier från Uppsala LS av SAC deltar i kongressen.

– Det känns uppiggande att vara här och jag känner mig taggad. Det har varit jättebra att träffa folk från andra LS och se vad de hade för erfarenheter och aktiviteter i sina driftsektioner, säger han.

Under kongressen avhandlas motioner som skickats in och frågor om SAC:s riktning kommande kongressår ställs – liksom bland annat principiella och organisatoriska frågor.

Kongressen är SAC:s högsta beslutande organ och hålls normalt sett vart tredje år. Men under årets kongress fattades beslut om att den framöver kommer att hållas vart fjärde år med motiveringen att det kommer att ge ”mer tid för funktionärerna att sätta sig in i sina roller och samtidigt frisätta pengar för annat”.

Alexandra Fransson, Jönköpings LS av SAC. Foto: Vendela Engström
Alexandra Fransson, Jönköpings LS av SAC. Foto: Vendela Engström

Även ett förslag om att en gemensam utbildningstrappa, med ett feministiskt spår, röstades igenom. Det handlar om att de kurser som SAC redan erbjuder för medlemmar och förtroendevalda ska sammanfogas till ett kurspaket, där kurserna följer en linje från grundläggande till avancerad nivå.

Under kongressen utsågs även den nya centralkommittén, CK. En nyvald styrelsemedlem är Alexandra Fransson från Jönköpings LS av SAC. Hon berättar att hon vill bidra med de erfarenheter hon har från ett lite mindre LS, men att hon även har erfarenheter från att ha suttit i CK tidigare.

– Det är en bra grupp som röstats fram och jag tror vi kommer få mycket gjort under kommande kongressår. Framför allt tycker jag att arbetet med den framröstade kunskapsutjämnande utbildningstrappan känns spännande, säger hon.

Anna, Jürgen, David och Viet från FAU. Foto: Vendela Engström
Anna, Jürgen, David och Viet från FAU. Foto: Vendela Engström

På plats i Gävle fanns även internationella representanter. Anna, David, Jürgen och Viet är med i den tyska anarko-syndikalistiska federationen Freie Arbeiter*innen Union, FAU.

– Vi är här för att det är viktigt att knyta internationella kontakter inom den syndikalistiska rörelsen. Just internationalism, och överbyggandet av nations- och språkgränser, är en grundläggande princip inom anarkism, säger Anna, som är med i FAU:s internationella kommitté.

De berättar att FAU har vuxit rejält de senaste åren.

– Framför allt handlar det om att vi drivit flera stora arbetsplatskonflikter som blivit uppmärksammade i de större vänstertidningarna i landet.

Erik Bonk, SAC:s generalsekreterare. Foto: Vendela Engström
Erik Bonk, SAC:s generalsekreterare. Foto: Vendela Engström

Erik Bonk fortsätter som generalsekreterare för SAC. Han valdes in under förra kongressen och berättar att det tagit en del tid att sätta sig in i arbetet.

– Men nu har jag börjat känna mig varm i kläderna och det känns kul att fortsätta arbetet med organisationens utveckling. På lång sikt tror jag att mer fokus måste läggas på konkret arbetsplats- och branschorganisering, säger han.  

2012 fattades ett kongressbeslut om att SAC ska ha som målsättning att nå 40 000 medlemmar inom 15 år. Just nu ligger medlemsantalet långt under det. Hur ska SAC se till att bli det fackliga valet för allt fler arbetare framöver?

– Jag tror det är fel fokus att uteslutande fokusera på att växa. Fokus måste ligga på att organisera arbetskamrater och bli bättre på att behålla de medlemmar vi redan har, säger han.

Ett samtalsämne under förra kongressen, som hölls 2018, var hur SAC skulle påverkas om strejkrätten inskränktes. Sommaren 2019 klubbades begränsningen igenom. Hur har detta påverkat SAC?

Cecilia Ylipää, Göteborgs LS av SAC. Foto: Vendela Engström
Cecilia Ylipää, Göteborgs LS av SAC. Foto: Vendela Engström

– Det har inte lett till ett stort medlemstapp. Det har snarare lett oss till att tänka nytt för att hitta andra verktyg för arbetsplatskamp, säger Erik Bonk.

Under samma kongress, den som hölls 2018, fattades beslut om att organisationens stadgar ska revideras. Inte vad gäller organisationens ideologi, däremot för att göra stadgarna enklare rent språkmässigt men också tydligare vad gäller ansvarsfrågor. Under årets kongress röstades förslaget gällande de nya stadgarna igenom, med några mindre korrigeringar.

Även en ny och tydligare principförklaring för SAC antogs under årets kongress.

Elme Ämting, Sundsvalls LS av SAC. Foto: Vendela Engström
Elme Ämting, Sundsvalls LS av SAC. Foto: Vendela Engström

Det var första SAC-kongressen för Cecilia Ylipää, Göteborgs LS av SAC, och hon berättar att hon nu fått en annan bild av SAC.

– Det är en mycket mer levande organisation än vad jag trodde innan. Att vi var så pass många på kongressen, att många var uppe i talarstolen, att det var laddade och intensiva debatter. Det känns som att det finns riktning, en vilja och en rörelse framåt, säger hon.

Elme Ämting, ombund från Sundsvalls LS, berättar att Sundsvalls LS har varit i periferin under en längre tid och att de på senare år valt att inte delta i kongressen, då de haft mycket att göra med deras eget. Men det kommer det bli ändring på framöver, menar hon.

– Det känns väldigt värt att ha varit med de här dagarna. Jag har fått med mig mycket energi och en god känsla för organisationen och kamraterna, säger Elme Ämting.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens rojavasamling

PKK – Hjältar, terrorister eller frihetliga utopister?

Prenumerera på nyhetsbrevet och få vår samlade rapportering om kurdisk frihetskamp i inkorgen.

Klicka här för att stänga