Bild #14/2021

Från en kris till en annan

Reparation av lervallen som hindrar Gabura från att helt svämmas över. November 2019. Foto: Troy Enekvist

I Bangladesh håller landsbygden på att försvinna, till följd av den jorderosion klimatförändringarna skapar. Landsbygdens befolkning blir klimatflyktingar i sitt eget land och söker sig till städerna, där de möts av en annan kris, då städerna inte är anpassade till den stora inflyttningen. Arbetaren publicerar ett utdrag ur journalisten Troy Enekvists bok Klimatflykt.

En explosionsartad inflyttning till huvudstaden – det är en av effekterna av klimatförändringarna i Bangladesh, där en stor del av landsbygden håller på att försvinna. 

– Allt har försvunnit de senaste fem åren, säger Sukum Ali Sheik som förlorat sitt barndomshem och motvilligt tvingats flytta till Dhaka. 

Morgonljuset letar sig fram genom Dhakas högt växande bostadshus när Sukum Ali Sheik drar fram en cykelriksha under en bro i stadens gamla delar. Han förhandlar om dagshyran för rikshan som han behöver för att tjäna pengar. Han orkar bara cykla halva dagen, därefter sätter hans hälsa stopp. 

– Jag har kört riksha i 50 år. När jag kom hit för ett år sedan var det väldigt svårt att hitta. Hemma i Naria finns det bara några få raka vägar och ingen trafik, men på ett år har jag lärt mig att hitta i hela Dhaka, säger han. 

Ett flerfamiljshus som håller på att sjunka ner i Padmafloden. Naria oktober 2018.
Ett flerfamiljshus som håller på att sjunka ner i Padmafloden. Naria oktober 2018. Foto: Troy Enekvist
Flygfoto över hustak i Dhaka, varav flera ser bebodda ut.
“Jag gillar inte att bo i Dhaka, men jag är tvungen att bo här. Det finns inga andra möjligheter. Ibland gråter jag när jag tänker på det Naria jag förlorat”, säger Sukum Ali Sheik. Foto: Troy Enekvist

Sukum Ali Sheik är långt ifrån ensam om att ha sökt sig till Dhaka. Enligt FN flyttar 2 000 människor dagligen till huvudstaden. Med förstäder uppskattas folkmängden i dag överstiga 20 miljoner. Ali Sheik kommer från staden Naria, i kommunen med samma namn, knappt 10 mil söder om Dhaka. Han flyttade med sin familj sedan Padmafloden, med smältvatten från Himalaya, förstört deras hem.Vattnet håller på att äta upp hela hans hemstad. 

– Erosionen har aldrig tidigare varit så kraftig. Det var flera kilometer till floden från mitt hus när jag växte upp, med byar och mark där folk odlade. Men allt har försvunnit de senaste fem åren. 

En man sitter på markan och arbetar med väggar och tak från ett nedmonterat hus.
Hus som flyttas allt längre bort från den utbredande Padmafloden. Naria oktober 2018. Foto: Troy Enekvist
Familjen flyttade från Naria till ett tak i Dhakas nybyggda Dhakasödra förorter. På grund av en massiv inflyttning så byggs det konstant. Foto: Troy Enekvist
Familjen flyttade från Naria till ett tak i Dhakas nybyggda Dhaka
södra förorter. På grund av en massiv inflyttning så byggs det konstant. Foto: Troy Enekvist

Bangladesh Förlorar varje år tusentals hektar land till följd av floderosion. 68 000 människor tvingas därför flytta årligen, enligt myndigheterna. Sukum Ali Sheik bor tillsammans med sin familj, bestående av hans fru, mamma och två söner, i ett rum på ett höghustak i södra Dhaka. Det är ett område som för bara tiotalet år sedan sågs som landsbygd men nu är helt tätbebyggt. 

– Jag gillar inte att bo i Dhaka, men jag är tvungen att bo här. Det finns inga andra möjligheter. Ibland gråter jag när jag tänker på det Naria jag förlorat, säger han. 

Ett hus på en liten ö omgiven av vatten, med en smal landtunga som förbinder den med land.
Ett hus mitt på ön Gabura i södra Bangladesh. Oktober 2017. Foto: Troy Enekvist
Md Sohel Sheik, 14, kollar ut genom gallret på den balkong han sover på tillsammans med sin äldre bror. Rummet deras familj delar är för litet för att de ska få plats att sova inomhus. Foto: Troy Enekvist
Md Sohel Sheik, 14, kollar ut genom gallret på den balkong han sover på tillsammans med sin äldre bror. Rummet deras familj delar är för litet för att de ska få plats att sova inomhus. Foto: Troy Enekvist

Sedan den första dagen han kom hit har 65-åringen kört cykeltaxi för att ha råd med den höga hyran. Samtidigt tvingades hans 14-årige son Sohel Sheik sluta skolan för att hjälpa till att försörja familjen. 

Mohammed Shamsuddoha, chef för forskningsinstitutionen CPRD som följer klimatförändringarnas påverkan i Bangladesh, säger att migrationen i landet övergripande är knuten till klimatförändringarna. De leder både till att land försvinner och att det blir allt svårare att försörja
sig på landsbygden. Han pekar på att migrationen nästan uteslutande är påtvingad, och de som kommer till städerna går från en utsatt position till en annan. 

– De flyr från en kris för att sedan hamna direkt i en annan, säger han. 

Migranterna får inte tillgång till grundläggande samhällsservice, vatten och sanitet. De måste även betala väldigt mycket för mat och hälsovård. De som flyttar till Dhaka hamnar ofta i klorna på lokala maffialedare som driver slumområdena och tar ut hyra för mark de inte äger och för vatten och el som de har kopplat in sig på illegalt. 

Sukum Ali Sheikcyklar fram genom den täta trafiken på Dhakas gator. Dammet yr och svetten rinner när han trampar genom den kraftiga hetta som strålar upp från vägen. 

– En bra dag kan jag tjäna 500 taka (drygt 50 kronor), men sen måste jag betala för rikshan, säger Ali Sheik. 

På en gata intill, i ett rum fullt med tyger från golv till tak, sitter sonen Sohel Sheik och syr kläder för den inhemska marknaden. Från nio på morgonen till tio på kvällen. 

Sohel Sheik, 14, arbetar i en liten textilfabrik inne i gamla Dhaka. November 2019 Här jobbar han från morgon till kväll för att hjälpa till med familjens försörjning. Foto: Troy Enekvist
Sohel Sheik, 14, arbetar i en liten textilfabrik inne i gamla Dhaka. November 2019 Här jobbar han från morgon till kväll för att hjälpa till med familjens försörjning. Foto: Troy Enekvist

– Jag måste jobba. Det spelar ingen roll om jag mår bra eller dåligt, jag måste jobba och tjäna pengar, säger han och syr vidare på sin maskin. 

Den ständIgt växandebefolkningen i Dhaka har möjliggjort en ekonomisk utveckling som annars inte vore möjlig. 

– Migrationen ökar tillgången av billig arbetskraft. Ekonomin skulle aldrig kunna växa i den här takten annars. Ser man på arbetare inom bygg- och textilindustrin så är nästan alla från landsbygden, säger forskaren Shamsuddoha. 

Men trots det pekar han på att staden inte är byggd för den här mängden människor. 

– Det finns ingen plan för hur vi ska kunna ta emot den fortsatta strömmen människor. Det finns inte heller någon plan för hur man ska göra Dhaka motståndskraftigt mot klimatförändringarna som även påverkar själva staden, säger Shamsuddoha och pekar då på att stora delar av Dhaka regelbundet översvämmas av de allt kraftigare regnen. Det leder både till rena hälsofaror och minskade jobbmöjligheter. 

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Följ oss på MastodonFölj oss via rss

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984