Inrikes #96/2020

Majoritet av LO-förbunden negativa till las-avtal

LO:s ordförande Susanna Gideonsson har hittills varit avvaktande i sina uttalanden om vägen framåt. Foto: Axel Green Grafik: Arbetaren

8 av 14 LO-förbund är fortfarande negativa till att själva ansluta sig till PTK och Svenskt Näringslivs las-överenskommelse, det visar Arbetarens enkät och sammanställning. Men Kommunal och IF Metall som anslutit sig representerar en majoritet av medlemmarna. LO-ordföranden intar en avvaktande hållning.

En majoritet av LO-förbunden står fortfarande kvar vid det nej de gav när en enig LO-styrelse röstade om slutbudet i las-förhandlingarna med Svenskt Näringsliv. Detta trots att Kommunal på fredagen kovände och tillsammans med IF Metall anslöt sig som enskilda förbund. Men de två förbunden representerar en majoritet av LO-medlemmarna och till Arbetaren uppger fyra av förbunden att de inte fattat beslut om en hållning.

”Det är absolut inte tänkbart för Fastighets”, skriver Magnus Pettersson, Fastighets ordförande när han svarar på Arbetarens enkät. 

Sammanställningen är baserad på direkta svar, kompletterat med förbundens officiella uttalanden sedan IF Metalls och Kommunals besked på fredagen. Sammanlagt har 8 av 14 LO-förbund yttrat att de förändringar som införts i överenskommelsen inte förändrar deras hållning. 

– Ledningarna för IF Metall och Kommunal får svara inför sina medlemmar om det vägval de gjort i LAS-frågan. Byggnads håller fast vid den överenskommelse som finns inom LO och vi är av uppfattningen att den överenskommelse som nu finns om LAS inte kan ligga till grund för lagstiftning, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm i ett uttalande på förbundets hemsida.

Ser man till den privata sektorn står 56 procent av LO-medlemmarna fortfarande utanför. Men det kan ändras om GS eller Livs ansluter.

Anders Kjellberg, professor i sociologi vid Lunds universitet

Regeringen meddelade redan efter att PTK och Svenskt Näringsliv kommit överens om att själva teckna avtal att de avsåg gå vidare och göra lag av överenskommelsen. Men det faktum att LO-styrelsen, bestående av ordförandena från alla förbunden, enhälligt röstade nej, innebar att överenskommelsen enbart representerade 30 procent av sveriges fackligt organiserade anställda.

Uträkningen stod Anders Kjellberg, professor i sociologi vid Lunds universitet, för och resultatet skulle ge låg legitimitet för lagstiftning. Men i och med att LO:s två största förbund, IF Metall och Kommunal anslöt sig förändrades bilden. Nu har överenskommelsen stöd av förbund som representerar 55 procent av yrkesverksamma fackmedlemmar, konstaterar Anders Kjellberg. Men inom LO råder fortfarande ett legitimitetsunderskott i antal förbund. 

– Legitimiteten blev för överenskommelsen blev högre genom att Kommunal och IF Metall anslöt sig, men inom LO är fortfarande legitimiteten begränsad. Ser man till den privata sektorn står 56 procent av LO-medlemmarna fortfarande utanför. Men det kan ändras om GS eller Livs ansluter, säger Anders Kjellberg. 

Och just GS och Livs är två av de förbund som inte vill uppge någon hållning och istället väljer ”Vet inte” på Arbetarens fråga om det är tänkbart att själva ansluta till las-överenskommelsen.

– Frågan är av så stor betydelse för GS medlemmar att vi behöver ta till oss förslaget och göra en analys av hur spelplanen ser ut nu. Vår ingång har hela tiden varit att stärka våra medlemmars ställning på arbetsmarknaden och det gäller fortfarande. Säger GS förbundsordförande Per-Olof Sjöö i ett uttalande på förbundets hemsida.

Livs avstår från att lämna en kommenter, men förmedlar via pressansvariga att lämpligaste alternativ är ”vet inte”. Samma alternativ väljer Hotell- och restaurangfacket.

– Vi har inte diskuterat frågan i vår förbundsstyrelse och oklarheterna har varit ganska stora sedan i fredags vad överenskommelsen innebär i sak. Det underlag som en enig lo-styrelse förkastade är inte det underlag som IF Metall och Kommunal har ställt sig bakom. Om de förändringar som skett skulle föranleda oss att ha en annan uppfattning är för tidigt att säga, säger Malin Ackholt HRF:s ordförande. 

Det sista facket att välja är Musikerförbundet som också är LO:s minsta. Ordförande Jan Granvik säger till Arbetaren att förbundet med stor sannolikhet kommer att gå på LO-linjen, även om förbundet inte ändrat inställning i sak.

– Den linjen har nu blivit mindre klar sedan IF Metall och Kommunal har hoppat av, säger Jan Granvik. 

Elektrikernas ordförande Urban Pettersson, som visserligen svarar att förbundet inte har för avsikt att själva ansluta sig, reserverar sig också för att frågan inte är färdigbehandla i förbundsstyrelsen. En inställning som motsvarar den han gav till Tidningen Elektrikern på måndagen efter LO-styrelsens första möte sedan IF Metall och Kommunal anslöt övergav den gemensamma linjen.

– Elektrikerförbundet kommer inte ensamt att ansluta sig till det här. Om vi ska ändra förhållningssätt så kommer det att bero på att något har hänt, eller att hela LO beslutar sig för att gå med, det vill säga kvarvarande LO-förbund. Att vi hittar en väg tillsammans, sade han till tidningen.

Kommunal och IF Metall representerar gemensamt en majoritet av LO:s medlemmar och förbunden är de två mest tongivande. Kommunal tillhörde innan vändningen det förbund som varit mest kritiskt och i och med deras plötsliga vändning på fredagen är det redan splittrade LO, splittrat i än fler delar. LO:s ordförande Susanna Gideonsson har hittills varit avvaktande i sina uttalanden om vägen framåt.

”Det står varje LO-förbund fritt att teckna de avtal de finner är bra för deras medlemmar. Nu ska vi på LO titta på det nya avtalet, analysera innehållet och kommer därefter att avgöra hur vi ska gå vidare.”, skrev Susanna Gideonsson i ett uttalande på Facebook på fredagen. 

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
redaktionen@arbetaren.se

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
prenumeration@arbetaren.se

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

facebook-grupp