Inrikes #86/2020

Besparingar väcker ilska: ”Hjälpmedel är inga lyxprodukter”

Funktionshindrade stockholmare ska betala själva för fler av sina hjälpmedel. Region Stockholm höjer egenavgifterna för vissa hjälpmedel som tyngdtäcke, specialbestick och elrullstolar. Nu höjs kritiska röster från Vänsterpartiet och flera funktionshindrade som befarar en ökad oro och ekonomisk stress bland de som redan har det svårt. 

Beslutet som Region Stockholm fattat, och som började gälla den 1 november, innebär inte bara att egenavgifierna höjs, högkostnadsskyddet på 2000 kronor per år är också något som stryks bort. Individer som har behov av tyngdtäcken, duschpallar och andra hjälpmedel förvisas till den kommersiella marknaden. Ärendet är ett tjänsteutlåtande och har hanterats i Seniorvårdsberedningen där Ella Bohlin (KD) är ordförande, hon medger att det är tråkigt att många funktionshindrade känner sig oroade, men hävdar att beslutet inte ska tas som något personligt.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
redaktionen@arbetaren.se

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
prenumeration@arbetaren.se

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

facebook-grupp