Inrikes #69/2020

Protester för att bevara Snösätra

Delar av graffitiutställningen i den norra delen. Foto: Vendela Engström

Rösterna har höjts i samband med att södra delen av ett av Europas största lagliga graffittiområden ska rivas för att bli naturmark. Det handlar om Snösätra industriområde i Stockholm och Arbetaren är på plats och reder ut vad som har hänt och vad som håller på att hända.

I utkanten av Rågsved utanför Stockholm, i gränslandet mellan odlingslotter, ängsmark och skog finns ett av Europas största, lagliga graffitiområden. Markägarna har sedan 2014 gett gatukonstnärer tillåtelse att måla de betongbeklädda murväggarna. Sedan dess har Springbeast, norra Europas största gatukonstfestival, ägt rum varje vår. Då målas väggarna om av gatukonstnärer från hela världen.

Nu ska södra delarna av området rivas.

2018 fattades ett beslut i Stockholms rödgrönrosa kommunfullmäktige. Rågsved skulle få ett naturreservat. I beslutshandlingen står att de södra delarna av Snösätra ska avvecklas, saneras och återställas till naturmark.

Rivningen av byggnader och anläggningar budgeterades till 5 miljoner kronor.

Flera väggar är öppna för alla att måla på, andra målas endast om under Springbeast-festivalen en gång om året. Foto: Vendela Engström
Flera väggar är öppna för alla att måla på, andra målas endast om under Springbeast-festivalen en gång om året. Foto: Vendela Engström

David Blomgren är en av företagarna i området. Han sitter även i styrelsen i föreningen Kulturkvarter Snösätra, en förening mellan företagare, målare och andra kulturutövare i området som gick samman för två år sedan för att föra gemensam talan.

 – Det här är en helt unik plats som jag inte upplevt någon annanstans. Alla är välkomna och vi tar vara på ungdomar som inte har någon trygghet eller någonstans att vara, säger Daniel Blomgren.

Daniel Blomgren. Foto: Vendela Engström
Daniel Blomgren. Foto: Vendela Engström

Hur påverkas Snösätra om södra delen försvinner?

 – Graffitimålarna kommer påverka extremt mycket, i södra delarna finns det stora väggar och byggnader som gör den delen unik. Området kommer inte bli lika stort och storleken är också en dragningskraft. Sen blir man orolig när de kör loss med rivningen utan att vi vet vad som ska hända här i norra delen, då kanske nästa grej blir att de kör in med bulldozers här också, säger David Blomgren.

Jan Valeskog, Socialdemokratiskt oppositionsborgarråd, vad med när beslutet fattades 2018. Han menar att beslutet att skapa ett naturreservat på platsen var ett sätt att rädda området från exploatering. De borgliga partierna hade lämnat in motioner på att bygga bostäder i området.

 – Vi ville se till att området blev naturreservat innan valet 2018, eftersom naturreservat är ett av de starkaste skydden man kan inrätta.

Varför valde ni att södra delen av Snösätra skulle bli en del av naturreservatet?

 – Området behövde vara en viss storlek för att kunna bli naturreservat, och då beslutades att södra delarna skulle bli en del av reservatet men att den norra delen skulle behållas och utvecklas i dialog med föreningsliv, boende och verksamma i området. Något som de som styrande nu inte påbörjat, säger Jan Valeskog.

Enligt Naturvårdsverket finns inte någon minsta gräns för areal vid bildandet av naturreservat. Vanligtvis brukar man dock inte bilda reservat av små områden, utan biotopskydd.

Jan Valeskog (S). Foto: Foto: Magnus Selander
Jan Valeskog (S). Foto: Foto: Magnus Selander

Edward Tovi, pressekreterare Moderaternas finansrotel i Stockholm, svarar över mejl att arbetet med att återställa södra delarna till naturmark har påbörjats, och att inte göra det skulle vara i strid med kommunfullmäktiges beslut under förra mandatperioden.

– Under hösten genomförs dialog om hur norra Snösätra kan utvecklas till en kulturplats på bästa sätt. Detta görs tillsammans med boende, kultur- och föreningslivet och eldsjälar som brinner för ett område där kultur och natur skapar en trygg, trevlig och hållbar miljö för alla, säger han.

Varför har inte dialog inletts med föreningsliv och boende i området?

 – Exakta detaljer om framtida dialog som Enskede-Årsta-Vantörs stadsdel ansvarar för besvaras bäst av stadsdelsförvaltningen själva, säger han.

Edward Tovi (M) Foto: Oskar Rådehed
Edward Tovi (M) Foto: Oskar Rådehed

Arbetaren har försökt få svar från stadsdelsförvaltningens ordförare Gustav Johansson, Moderaterna, om när dialog ska inledas, utan svar.

Däremot har han över mejl bifogat en skrivelse på förslag på vidareutveckling och åtgärder i området, där står bland annat att illegala bosättningar ska avhysas, att södra delen ska jämnas till marken men att fasader som bedöms vara kulturell värdefulla kan flyttas till oanvänd tomt i norra delen samt att norra delen ska saneras varsamt och på lång sikt genom exempelvis biologisk sanering.

I enlighet med beslutet som fattades 2018 ska Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd tillsammans med kulturnämnden och exploateringsnämnden utreda förutsättningarna för att göra norra delen till en kulturpark, i dialog med de som verkar i området.

Daniel Blomgren säger att han tycker att en kulturpark skulle var fantastiskt.

 – Det skulle innebära att vi kan ha folk på plats hela tiden och att vi kan bygga upp verksamheter som till exempel ett kafé. Men vi vill ha kvar de södra delarna också, säger han

Percy Mickelsson. Foto: Vendela Engström
Percy Mickelsson. Foto: Vendela Engström

David tar med mig på ett varv genom industriområdet. I Industriområdet fanns tidigare en skjutbana, som gjort marken idag blytung och förorenad. Det är anledningen till beslut att marken ska saneras i samband med att det blir ett naturreservat.

I södra delen byggnader som under andra världskriget varit del av en militäranläggning i området.  Under sommaren har föreningen bjudit hit barn från hela stan för att grilla och spraya ena långsidan av ena huset.   

Bakom ett av dessa hus bor Percy Mickelsson, som inte finner sig i rivningsplanerna.

 – Stoppa rivningen! Det går inte att få ett museum som är mer levande än det här, säger han.

Måndagens protester utanför Stockholms stadshus. Foto: Vendela Engström
Måndagens protester utanför Stockholms stadshus. Foto: Vendela Engström

Området som ska rivas har stängslats in, och de maskiner som ska utföra röjningsarbetet har rullats in på området. I måndags samlades personer i protest utanför Stockholms stadshus, där ett sammanträde i kommunfullmäktige hölls.

Banderoller i galon rullades ut och demonstranterna ropade ”Bevara Snösätra” och ”Stoppa rivningen”.

 – Det är först nu som det blev verkligt att rivningen kommer bli av, säger Daniel Blomgren.

Anton Strömkvist från Nattsvart. Foto: Vendela Engström
Anton Strömkvist från Nattsvart. Foto: Vendela Engström

Andra grupper och individer har slutit upp i solidaritet för att motverka rivningen, exempelvis anarkistiska gör-det-själv-utrymmet Nattsvart verkstad, som är lokaliserad i närområdet, och har hjälpt till med att sprida information om Snösätra.

 – Snösätra bryter mot så många normer som finns och platsen uppmuntrar till egentänkande. Det är ett sätt att få folk att tänka att ”jag kan vara med och påverka min närmiljö och vara medskapare av den”, och inte bara vara en passiv konsument, säger Anton Strömkvist från Nattsvart.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Ge bort granskning i jul

Starta en prenumeration – få sex månader att ge bort

 

Klicka här för att stänga rutan