Debatt #65/2020

Stöd de kämpande arbetarna i Iran

Foto: Iransk-Svenska Arbetarsolidaritetskommittén

Just nu pågår landsomfattande strejker i Iran. Bland annat i olje-, gas- och den petrokemiska industrin, samt sockerindustrin. I ett upprop uppmanar fackföreningar, arbetarorganisationer, studentkårer i landet, till solidaritet med den kamp som just nu pågår i Iran.

Det stora folkliga stödet till de pågående massprotesterna och strejkerna kännetecknar en tydlig och en alltmer tilltagande klasskamp i Iran. Något som arbetare på sockerrörsföretaget Haft Tappeh har gått i bräschen för. Kampen fortsätter hoppfull och outtröttlig. Vi vittnar om en historiskt viktig, samlad och utbredd offensiv från arbetarna, något som inte har erfarits under de senaste åren.

I denna heroiska kamp och motståndet har följande orter och dess arbetare, vilka utgör främsta fronten utmärkt sig: arbetarna från Haft Tappeh och tusentals arbetare som arbetar i olje- och gasindustri samt petrokemiska komplex i Ahvaz, Abadan, Isfahan, Qeshm, Mahshahr, Kangan, Lamerd, Mehr, Jafir och Dasht-e Azadegan, Sabalan Power Plant och Ardabil Power Plant Company, såväl som Hepco Heavy Industry-arbetare i Arak.

Arbetarna har arbetat under exploaterande, förtryckande och undermåliga arbetsförhållanden i åratal och utnyttjas maximalt än idag av kapitalister och arbetsgivare, såväl inom den privata sektorn som inom den offentliga. Arbetarna i Iran har berövats sina mest grundläggande rättigheter under alla dessa år. Låga löner långt under fattigdomsgränsen, ännu obetalda löner eller löner som kommer i efterskott är vanligt. Utbredda och ständiga uppsägningar och fortsatt arbetslöshet, dominerande entreprenörer och mellanhänder, användande av tillfällig arbetskraft med dåliga villkor, samt en total tilltvingande exploaterande prisliberalisering på arbetsmarknaden, som också driver på privatiseringen inom utbildning, hälsovård och bostadsmarknad, och så vidare. 

Kapitalister har, med stöd av regimen i Iran, undertryckt arbetarklassen och fattiga gruppers rättigheter under lång tid, såtillvida att deras fysiska och psykiska hälsa är i fara.

Arbetarnas och de fattigas protester är iögonfallande och bemöts av överklassens våld via regimens polisiära styrkor. Hot, arrestering och fängelse, piskrapp och avrättningar är vardagshändelser som råder för underklassen i Iran.

Emellertid har arbetarna aldrig låtit sig tystas ner. Kampen mot maktmissbruk och kränkning av deras rättigheter fortsätter och blir allt mer omfattande. Bröd, arbete och frihet driver fram de fattigas strid, med industriarbetarna i ledningen.

De ekonomiska kostnader för denna konflikt har varit stora. De som har burit tyngsta lasten av den bördan kan nämnas arbetarna i Vahed Company, Hepco, Azarab Arak, Ahvaz Steel, gruvarbetare, lärare över hela landet, pensionärer och barn till arbetare och olika studentförbund.

Haft Tappeh-arbetarnas strejk har varat i mer än två månader under sommarvärmen i Khuzestan och härjande Corona-kris. 

Dessa utbredda, enade protester är en av vändpunkterna i de iranska arbetarnas historia. Denna gång har arbetarna höjt sina röster för att protestera högre och bredare än någonsin mot kapitalägarna och regeringen. I en relativt samordnad strejk kräver de högre löner, försäkringar, säkra arbetsmiljöer och tryggare anställningar, samt avveckling av bemanningsföretag och upphävande av tillfälliga blanka kontrakt som arbetarna tvingas skriva under. Vidare sätts krav på förbättringar i fråga om sovsalar och hälsovård, samt stopp på privatisering och ett stopp på privatiseringen. Mot denna bakgrund är helt rätt att påstå att vi befinner oss i ett historiskt ögonblick när det kommer till arbetarklassens konfrontation med den härskande klassen.

Vi som har undertecknat detta uttalande är säkra på att fler och större manifestationer, protester och hårdare strider är att vänta så länge arbetsgivarna och regimen i Iran utsätter befolkningen för sociala och ekonomiska påfrestningar. Striden fortsätter och hårdnar så länge klasskillnaderna består. Vi ger inte upp tills vår strid når det resultat vi strävar efter.

1. Bussförarnas Syndikat i Teheran och förort

2. Sockerrörarbetarnas Syndikat Haft Tappeh

3. Lärarförbundet i Teheran

4. Lärarförbundet Kurdistan i Marivan

5.Lärarförbundet i Islamshahr

6. Lärarförbundet i Hamedan

7. Kulturförbundet i Guilan

8. kulturförbundet i Khuzestan

9. Lärarförbundet i Aligudarz

10. Kulturföreningen för anställda och pensionerade i Kermanshah

11. Lärarförbundet i Kurdistan – Saqez and Zivieh

12. Rådet för Industrial universitet i Shiraz

13. Rådet för internationell Industrial universitet i Qazvin

14. Tehran Fine Arts Pardis Rådet

15. Rådet för Tecknologi universitet Noshirvani i Babol

16. Rådet för föreningar Bu Ali Sina universitet i Hamadan

17. Rådet för fakulteten för samhällsvetenskap, Allameh Tabatabaei universitet

18. Rådet för studenter vid universitetet i Teheran

19. Tidskrift för Noshirvani Babol tekniska universitet

20. Journal för Amirkabir Universitet

21. Bomban Magazine från Qazvin International universitet

22. Qazvin International universitet Framework Journal

23. Tidskrift för Qazvin International Universitet

24.Journat Anti i Mazandaran

25. Bavar Journal of Shahid Beheshti Universitet of Medical Sciences

26. Magazine Hala universitet i Tehran

27. Journal Promite, Universitet i Tehran

28. Balarobad Journal, Allameh Tabatabai Universitet

29. Tidskrift Parenthes, Universitet i Tehran

30. Tidskrift Istgah i industriell universitet i Shiraz

31 Tidskrift Tagato industriell universitet i Shiraz

32. Cheshmak Journal, Universitet i Tehran

33. Nationella unionen för iranska pensionärer

34. Samordningskommitté för att stöd vid upprättandet av fackföreningar

35. Pensionär Alliance

36. Pensionärförbundet

37. Paygirikommitté för inrättande av fackföreningar

38. Studieförbundet Khaje Nasir universitet

39. Sina förbundet i Teheran universitet

40. Rådet i Khaliz Fars universitet

41. Rådet Azarbayjan universitet

42. Rådet i industriell universitet i Arak

43. Tidskrift Khordad i Boalisina i Hamadan

44. Tidskrift Bamda i Beheshti universitet

45. Självständiga Pishro studentförbundet i Universitet i Isfehan

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984