Ingen tvekan om att Trumps reaktion präglas av rasism

Trump har inga skrupler. Det vi ser är en desperat president som gör vad som helst för att bli omvald. Om det krävs ett inbördeskrig så är han beredd att skapa ett. Hans desperation är påtaglig.

Signerat
Maria Robsahm, skribent.
Foto: Jan-Erik Lindqvist, Fotogruppen

Det har redan sagts mycket om Trumps utspel om Antifa. Men det är viktigt att se detta utspel som ett exempel på hans impulsstyrda irrationella agerande, snarare än ett seriöst förslag. Och liksom med hans bisarra idéer om rengöringsmedel mot covid-19 har han inte sina egna experter med sig.

Det dödliga våldet i USA är ett stort problem. När det gäller det dödliga skjutvapenvåldet från den amerikanska polisen så talar siffrorna sitt tydliga språk. Räknat per capita är det mer än fyra gånger vanligare att en obeväpnad afroamerikan skjuts ihjäl av polisen än en obeväpnad vit amerikan.

Siffrorna är hämtade från Washington Post som har följt utvecklingen i drygt fem år, sedan 1 januari 2015. Till saken hör att polismyndigheterna långt ifrån alltid rapporterar dessa dödsfall orsakade av polisen. Tidningens sammanställning är baserad på en genomgång av offentlig statistik och nyhetsrapportering. Polisen har genom åren tillämpat en tystnadsprincip där de anhöriga till dem som dödats av polisen har haft mycket svårt att få ut fakta kring dödandet.

Afroamerikaner blir dödade när de är ute och joggar eller är på väg till mataffären eller bara är hemma. Motiv? De är afroamerikaner.

Videofilmen från George Floyds död är fruktansvärd. Men när filmer som denna blir tillgängliga via nätet så blir det också allt svårare att hemlighålla vad som skett. Och den rättmätiga vreden över detta rasistiska dödande har ökat i styrka. Det handlar inte bara om dödsskjutningar. Den 25 maj blev Floyd kvävd till döds av polisen, liksom Eric Garner 27 juli 2014. Floyds ord “I can’t breathe, I’m about to die” var också Garners sista ord.

Afroamerikaner blir dödade när de är ute och joggar eller är på väg till mataffären eller bara är hemma. Motiv? De är afroamerikaner.

Det råder ingen tvekan om att det handlar om rasism. Och det råder ingen tvekan om att president Trumps reaktion på demonstrationerna också är präglad av rasism. Det är samtidigt inte förvånande att han så flagrant avslöjar sig. Det är mycket enkelt att jämföra hans förståelse för de tungt beväpnade demonstranter som protesterade mot pandemins ”lockdown” med hans hatiska retorik mot de obeväpnade människor som reagerar på det rasistiska polisvåldet.

Den pågående coronapandemin är en katastrof för USA. Pandemin har hittills lett till 110 000 döda i USA (mer än dubbelt så många döda amerikaner som under 20 års krig i Vietnam). Men för Trump riskerar pandemin att leda till den enda katastrof han bryr sig om – att han inte blir omvald. Den ekonomiska krisen i pandemins spår med miljoner arbetslösa har förstört hans valstrategi som skulle ha handlat just om den goda ekonomin.

Trump har inga skrupler. Det vi ser är en desperat president som gör vad som helst för att bli omvald. Om det krävs ett inbördeskrig så är han beredd att skapa ett. Hans desperation är påtaglig. Det absurda förslaget att stämpla Antifa som en terroristorganisation är bara ett av flera exempel på detta. Som med så många av hans förslag när det gäller coronapandemin så går han även här på tvärs mot sina egna experter.

I en hearing förra året i kongressen påpekade Justitiedepartementets Bradley Wiegmann: “Att välja ut vissa grupper och beteckna dem som ’inhemska terrororganisationer’ kommer att bli mycket problematiskt”.

Bakgrunden till hearingen var det allt större problemet med våldsamma attentat från grupper med uttalad vitmaktideologi.

USA ägnar merparten av sitt arbete mot terrorism åt utländska organisationer som IS och Al Qaida – det är ett federalt brott att erbjuda dem allt materiellt stöd. Men enligt Justitiedepartementets Bradley Wiegmann kan man alltså inte införa den här typen av förbud mot grupper baserade i USA. Vid hearingen påpekade Wiegmann att konstitutionella garantier för yttrandefrihet och föreningsfrihet gör det problematiskt att beteckna vissa grupper som ’inhemska terrororganisationer’.

Michael McGarrity, chef för FBI’s avdelning för antiterrorism, presenterade vid samma hearing siffror som visar att antalet fall av terrorism i USA har minskat med ca 15% totalt sett sedan 2016. Samtidigt har den inhemska terrorism som kan knytas till rasistiska vitmaktgrupperingar ökat kraftigt:

”Det har varit fler gripanden och dödsfall i USA orsakade av inhemska terrorister än internationella terrorister under de senaste åren,” sade McGarrity. ”Och rasmotiverade vitmaktextremister är ansvariga för majoriteten av dödliga attacker som begåtts av inhemska terrorister sedan år 2000.”

Det har redan sagts mycket om Trumps utspel om att förbjuda Antifa. Han har inga belägg för sina påståenden om Antifa-inblandning i demonstrationerna. Men framför allt – enligt Trumps egna experter och amerikanska myndigheter är det stora inhemska terroristproblemet högerrasistiska organisationer. Dessa borde ligga betydligt närmare att bli stämplade som terroristorganisationer än Antifa.

Trumps utspel om Antifa påminner om hans bisarra idéer om rengöringsmedel som medicin mot covid-19. Liksom i det fallet vet hans egna experter att han är ute och cyklar. Och att det han föreslår är ett brott mot konstitutionen.