Stockholm Stad slås på fingrarna – försökte stoppa munskydd

En tredjedel av alla dödsfall på grund av Covid-19 var personer som bodde på äldreboenden. Trots det, och trots att Arbetsmiljöverket gett facket rätt, försökte Stockholms Stad komma undan kravet på munskydd för personalen på Serafens äldreboende. Men nu slås de på fingrarna av förvaltningsrätten.

Inrikes
Gruppledare Karin Ernlund (C), Jan Jönsson (L), Anna König Jerlmyr (M), Daniel Helldén (MP) och Erik Slottner (KD), när Stockholms stads grönblåa majoritet håller pressträff i Stadshuset för att informera om coronaläget i Stockholm. På äldreboendet Serafen i Stockholm vann facket Kommunal en stor seger i kravet på skyddsutrustning.
Foto: Fredrik Sandberg, Henrik Montgomery/TT Montage: Arbetaren

Förvaltningsrätten stoppar Stockholms stads försök att tillfälligt komma undan kravet på munskydd för personalen på Serafens äldreboende i Stockholm. På måndagen avslog förvaltningsrätten stadens krav på att tillfälligt undkomma kravet tills dess rätten behandlat deras överklagan.

– Mycket annat fungerar ganska bra, men smittan på äldreboende är ett stort problem, sade Anders Tegnell, statsepidemiolog på en presskonferens på torsdagen. 

Om exakt samma fråga skulle dyka upp någon annanstans så kan man väl förhandstippa att vi kommer att hantera den på samma sätt.

Jenny Bengtsson, arbetsmiljösinspektör

På tisdagen hade sammanlagt 1 765 personer avlidit efter att ha smittats av covid-19 i Sverige. Enligt folkhälsomyndigheten var en tredjedel av de döda boende på äldreboenden, ”absolut en miljö vi behöver bli bättre på att skydda”, enligt Anders Tegnell.

På äldreboendet Serafen i Stockholm vann facket Kommunal en stor seger i kravet på skyddsutrustning. Medan arbetsköparen ansåg att det räckte att personalen bar skyddsvisir, krävde facket även munskydd. När detta nekades stoppade skyddsombudet arbetet i väntan på Arbetsmiljöverkets bedömning och myndigheten gav personalen rätt. 

– Om exakt samma fråga skulle dyka upp någon annanstans så kan man väl förhandstippa att vi kommer att hantera den på samma sätt. Det här är den absolut lägsta nivån vi kan tänka oss, sade arbetsmiljöinspektör Jenny Bengtsson till TT i samband med beslutet.

Enligt Arbetsmiljöverket motiverades beslutet med att det rådde ”omedelbar och allvarlig fara för personskada”. Men Stockholm Stad var inte nöjda, uppgav att de följde myndighetens beslut, men överklagade det samtidigt till Förvaltningsrätten. I samband med det krävde staden att beslutet skulle inhiberas, det vill säga att kravet inte skulle gälla tills dess rätten fattat beslut.  

På måndagen avslog dock förvaltningsrätten Stockholm Stads begäran, hänvisade till Arbetsmiljöverkets bedömning och tillade att sannolikheten att rätten skulle bifalla överklagan inte var tillräckligt hög.

Äldre- och trygghetsborgarråd Erik Slottner, KD, kommenterar händelserna i ett mail till Arbetaren.

”Jag konstaterar att föreläggandet ligger kvar och att staden nu får invänta förvaltningsrättens dom i ärendet. Det får inte finnas otydligheter kring vilken typ av skyddsmaterial som ska användas i olika vårdsituationer, varför jag tycker det är bra att vi får klarhet i detta så snart som möjligt.”

Hur kommer det sig att staden, trots flera covid19-fall på just äldreboenden, överklagade beslutet?

”Staden vill få tydlighet i frågan. Genom att följa de riktlinjer som finns tar staden sitt arbetsgivaransvar. Men då får det inte råda oklarhet gällande vilka riktlinjer – Arbetsmiljöverkets eller Folkhälsomyndighetens/Smittskydd Stockholms – som gäller”, skriver han.

Texten har uppdaterats kl 13.10 22/4, med kommentarer från Erik Slottner.