Redaktör vid ritbordet

Arbetarens chefredaktör Toivo Jokkala är, vid sidan av sitt publicistiska uppdrag, verksam som satirtecknare. I en serie återblickar publicerar vi några av hans bilder som tidigare tryckts i andra tidningar – bland annat Ordfront Magasin, Brand, Gaudeamus, Rött och Galago.

Den 7 april 2017 skedde ett terrordåd i centrala Stockholm. En man med rötter i Centralasien, som efter att ha gått ned sig i Sverige självradikaliserat sig till våldsförespråkande islamist, körde med en stulen lastbil på människor längs gågatudelen av Drottninggatan i staden, och fem människor dödades.

Kort efter dådet gick människor ut med spontana yttranden om att vi trots det hemska som inträffat måste värna det öppna samhället och att vi inte får låta rädslan styra oss.

Men bara några dagar senare lät det från politiskt håll, under trycket om att ”visa handlingskraft”, ganska annorlunda.

Tidigare publicerad i Ordfront Magasin.