Inrikes #68/2019

Facken nobbar klimatstrejk – utom ett

Foto: Janerik Henriksson/TT / Axel Green Montage: Arbetaren

LO, TCO och Saco säger nej till uppmaningen till klimatstrejk. Men nu nappar SAC – Syndikalisterna. ”Vi sänker inte något storföretag med vår strejk. Men vi hjälper till att skruva upp temperaturen lite”, säger generalsekreteraren Erik Bonk.

”Vi ber om er hjälp. För allas skull. Strejka i september”, så löd den unga klimatrörelsen Fridays for Futures uppmaning till de svenska facken. LO, TCO och SACO har alla hittills sagt nej. Men nu nappar SAC – Syndikalisterna på Greta Thunberg och hennes kamraters uppmaning och varslar om politisk strejk den 27 september.

– Vi blev uppmanade och hörsammade. Från vår sida är kopplingen mellan klimatet och makten över produktionsmedlen klar. 100 storföretag står för 70 procent av växthusgasutsläppen. En liten skara gör stor skada för oss alla, säger Erik Bonk, generalsekretare på SAC.

Sedan ett år tillbaka sittstrejkar ungdomar varje fredag utanför riksdagen och kommunhus med kravet att politikerna ska föra en politik i linje med Parisavtalet. I FN-avtalet som tecknades 2015 förbinder sig länderna att sträva efter att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader om året.

”Det är fackens uppgift att säkerställa arbetarnas rättigheter och trygghet och en kris som denna kommer medfölja stora ekonomiska förändringar, och problem, om vi inte ställer om. Därför bör fackföreningar gå med oss och uppmana politikerna att genast agera i klimatkrisen”, skrev Fridays For Future i Aftonbladet.

LO brukar inte använda strejkvapnet för politiska påtryckningar, utan vi använder det för löne- och arbetsvillkor på arbetsmarknaden.
Mats Erikson, politisk sekreterare på LO

Men svaret från facken var minst sagt svalt. Istället lämnar de öppet för medlemmar i de respektive förbunden att delta på demonstrationer på egen hand.

Erik Bonk. Foto: Axel Green

– Nej, vi tror inte att en strejk kommer att föra oss närmare en lösning på klimatfrågan. LO brukar inte använda strejkvapnet för politiska påtryckningar, utan vi använder det för löne- och arbetsvillkor på arbetsmarknaden, svarade Mats Erikson, politisk sekreterare på LO i Aftonbladet.

Svaren från TCO och Saco följde samma linje. Men Erik Bonk på SAC säger att det är viktigt att lyssna till ungdomarna och säger också att det går i linje med syndikalismens tankar om ekologiskt hållbar produktion.

– Vi är en liten fackförening och den enda i Sverige som hörsammat. De faktiska resultaten av en strejk kommer inte sänka något storföretag. Men vi hjälper till att skruva upp temperaturen lite. I år är vi de enda, men nästa år kanske vi är fler, säger han.

Men lyfter man blicken utanför Sverige är de inte ensamma. Strejken den 27 september sammanfaller med en internationell aktionsvecka som utropats av organisationen Global Strike.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984