Utrikes #63/2019

Vattenbristen i Indien allt allvarligare

Småbönder som är helt beroende av nederbörd för att bevattna sina åkrar är i allra störst behov av innovationer för att klara sig i ett Indien där vattenbristen blir ett allt större problem. Familjerna på bilden bor i Warangal i den indiska delstaten Andhra Pradesh och hjälps åt att ploga sina små åkrar i väntan på att monsunregnen ska komma. Foto: Manipadma Jena/IPS

Bristen på rent vatten förutspås bli ett allt allvarligare framtida problem i Indien – men redan nu börjar situationen bli alarmerande. Experter menar att landet är i behov av hållbara satsningar där vattenanvändningen kopplas samman med behovet av energi och tillgången till mat.

Nya siffror från forskningsorganisationen World Resources Institute om länders risker att drabbas av vattenbrist visar att Indien inte står redo för de utmaningar landet kommer att ställas inför. Ett riskindex slår fast att landet är ett av 17 länder i världen som kommer att drabbas av ”extrem” vattenstress. Och forskarna uppger att konsekvenserna kan bli särskilt kännbara i Indien även i samband med mer kortvariga torkor, eftersom landets befolkning är så stor.

Redan nu är situationen alarmerande – på grund av de långa torkor som drabbat landets centrala delar samtidigt som flera delstater drabbats av svåra översvämningar.

År 2009 talade britten John Beddington om risken för att brist på mat, rent vatten och energi i kombination med klimatförändringar kunde leda till stora spänningar, konflikter och massmigration från de värst drabbade regionerna år 2030. I dag tycks dessa farhågor vara än mer aktuella, i synnerhet i en del av världens utvecklingsländer.

Vi som arbetar med vattenfrågan i det globala Syd känner till att vanskötseln av jordar, vatten, energi och ekosystem pågått under årtionden på grund av en felaktig politik.
Aditi Mukherji, forskare vid International Water Management Institute

Samtidigt har världssamfundet målsättningen att alla människor ska ha tillgång till mat – en global befolkning som beräknas uppgå till tio miljarder till 2050. Men det är ett mål som hotas av klimatförändringarna och ett jordbruk och en användning av vatten och energi som är icke-hållbar.

– Vi som arbetar med vattenfrågan i det globala Syd känner till att vanskötseln av jordar, vatten, energi och ekosystem pågått under årtionden på grund av en felaktig politik. Och effekterna av det förvärras nu genom klimatförändringarna, säger Aditi Mukherji, forskare vid International Water Management Institute.

I Indien pågår satsningar för att hantera utmaningarna, men det kommer att krävas ett fokus där frågorna om vatten, energi och tillgång till mat kopplas samman, säger Aditi Mukherji, som är huvudförfattare till kapitlet om vattenfrågor i FN:s klimatpanels sjätte sammanfattning av kunskapsläget i klimatfrågan.

Hon säger att ett exempel är att satsningar för att minska vattenanvändningen i jordbruket måste löpa i alla riktningar. Det kan handla om att satsa på grödor som kräver mindre vatten, att föra en politik som är inriktad på att uppmuntra till en minskad användning av grundvatten, och satsningar på lokala lösningar, med bland annat lagring av vatten och en mer effektiv vattenanvändning.

En som vet vad problemen med brist på vatten och energi innebär är Ravi Naik, som livnär sig på ett litet jordbruk på landsbygden i delstaten Karnataka i södra Indien. Här finns inget elnät och den 56-årige jordbrukaren hade länge inget annat val än att odla arekanötter, en gröda som kräver mindre bevattning, men också ger ett lågt pris på marknaden.

Egentligen ville han odla bananer, som är mer inkomstbringande. Men för Ravi Naik var det uteslutet att ha råd med den bevattning detta skulle kräva på grund av kostnaderna för den bensindrivna vattenpump som skulle krävas.

Men en dag fick han kontakt med en tekniker från ett lokalt solenergiföretag. Och tack vare detta kan han i dag bevattna sina bananplantor från en liten damm i närheten med hjälp av en eldriven vattenpump.

Tack vare detta har Ravi Naik kunnat fördubbla sina inkomster och även börjat betala av på sitt lån för installationen av pumpen och han har dessutom ständig tillgång till egna bananer. Dessutom behöver han inte oroa sig för de ständigt svajiga priserna för bensin.

Men trots sådana solskenshistorier står Indien inför mycket stora utmaningar i framtiden, påpekar Jim Woodhill, som är livsmedelsexpert vid Australiens departement för utrikeshandel.

– Sydasien är en av världens mest tätbefolkade regioner, med stor fattigdom och undernäring, vid sidan om den snabba ekonomiska utvecklingen. Av erfarenhet vet vi att brist på mat och vatten kan utlösa oroligheter och till och med revolutioner, och det är avgörande att en så tätbefolkad region hittar rättvisa och miljömässigt hållbara lösningar på de utmaningar som vatten, mat, energi och klimat innebär.

Även FN har varnat för konflikter om vattenresurser på den indiska subkontinenten, med Indien i centrum. Detta på grund av att deltalandskapen kring floderna Indus, Ganges och Brahmaputra är mycket viktiga för såväl Indien, Pakistan, Bangladesh och Kina.

Jim Woodhill, som är specialiserad på livsmedelsfrågor i Sydasien, påpekar att konkurrensen om jordar och vattenresurser hårdnar över hela världen – och drivs på av ökande efterfrågan från jordbruk, energisektor och industri.

– I Sydasien är omfattningen av den potentiella mänskliga tragedi som kan uppstå enorm – om man inte tillräckligt snabbt inleder en utveckling baserad på hållbarhet och en ökad motståndskraft mot klimatförändringarna.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
redaktionen@arbetaren.se

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
prenumeration@arbetaren.se

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens jubileumspodd gigekonomi

Lyssna på vår podd om gigekonomi

Registrera dig på nyhetsbrevet så skickar vi avsnittet till dig

Klicka här för att stänga