Inrikes #63/2019

Tyska löneökningar kan påverka svenska löner

Reiner Hoffmann, ordförande för LO:s tyska motsvarighet DGB under ett förstamajtal i år. I år i år väntas det lönepåslag som är resultatet av DGB:s kollektivavtalsförhandlingar hamna på i genomsnitt 3,2 procent Foto: Peter Endig/TT

I år väntas lönerna i Tyskland öka med 3,2 procent, vilket skulle vara det största lönepåslaget i landet på nästan 20 år. Löneutvecklingen i tysk industri inverkar på löneutvecklingen i Sverige, säger IF Metalls ordförande Marie Nilsson till Arbetaren.

För tredje året i rad har lönepåslaget ökat i Tyskland. Förra året gick lönerna upp med 3 procent och i år väntas lönepåslaget hamna på i genomsnitt 3,2 procent. Den största löneökningen väntas ske inom den tyska metallindustrin, med ett påslag på 4,1 procent.

Lönerna baseras på kollektivavtal knutna till DGB, Tysklands motsvarighet till LO, som ingåtts tidigare i år.

I Sverige har lönepåslaget under de senaste två åren legat på cirka 2 procent. Nästa år kommer en ny avtalsrörelse som kommer påverka lönerna för ungefär 2,8 miljoner svenskar.

Hur ekonomin och lönerna i Tyskland utvecklar sig har betydelse för konjunkturen.
Marie Nilsson, ordförande, IF Metall

Att Tysklands löner nu ökar mer kan påverka utfallet i de kommande löneförhandlingarna även i Sverige.

– Löneutvecklingen i tysk industri har generellt sett inverkan på löneutvecklingen även i svensk industri. Tyskland är Europas största ekonomi och ett av Sveriges viktigaste konkurrentländer. Hur ekonomin och lönerna i Tyskland utvecklar sig har betydelse för konjunkturen, skriver IF Metalls ordförande Marie Nilsson i ett mejl till Arbetaren.

I den senaste avtalsrörelsen, år 2017, tecknade IF Metall ett avtal som innebar en löneökning på 6,5 procent över tre år. Avtalet löper ut den 31 mars 2020 och förhandlingarna påbörjas tre månader innan det tidigare avtalet löper ut.

Vilka lönekrav kommer ni ställa under kommande avtalsrörelse?

– Det är ännu för tidigt att säga vilka lönekrav vi kommer att ställa. Under hösten sker det mycket arbete som kommer att utmynna i de konkreta krav som vi växlar med motparterna strax innan jul, skriver Marie Nilsson.

 

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984