Blockad mot bygge på Rosenbad

Ett företag som utnyttjat migrantarbetare har anlitats för rivningsarbete på Rosenbad i Stockholm. Under onsdagen blockerade SAC Syndikalisterna bygget och kräver rättvisa arbetsvillkor.

Inrikes

På Rosenbad, med Regeringskansliet som hyresrätt, pågår just nu ett rivningsarbete. Statens fastighetsverk ansvarar för bygget och ett av företagen i entreprenadleden är 08 betonghåltagning, ett företag som trakasserar sina anställda och låter dem utföra hälsofarliga arbetsmoment under dygnslånga arbetspass.
– Mitt i de finaste entreprenadleden och på de finaste objekten exploateras människor hänsynslöst, säger Emil Boss från Stockholm LS av SAC Syndikalisterna.

På Statens fastighetsverks hemsida står att de har tagit fram en ansvarskod som ska gälla alla leverantörer. Ansvarskoden ställer bland annat krav på arbetsmiljö och bygger på deklarationer om mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter.

Myndigheten ska även arbeta efter de globala målen, Agenda 2030, där det ingår att bidra i arbetet för anständiga arbetsvillkor.
– Det är självklart för oss att arbetsvillkoren efterlevs på våra byggen, det här är en viktig fråga som vi nu ska följa upp, säger Peter Wallin projektägare för Rosenbad och fastighetsdirektör på SFV.

Om vi får information om att en leverantör bryter mot arbetsmiljöregler tar vi kontakt med dem för att för att kontrollera att reglerna efterföljs, om de inte gör de kan de leda till att avtalet bryts.
Peter Wallin, projektledare för Rosenbad och fastighetsdirektör på SFV

Enligt Peter Wallin så ska leverantörer som de sluter avtal med följa arbetsrättsliga regler och SFV:s etiska koder om arbetsvillkor. Leverantörerna ska i sin tur ansvara för att reglerna följs på arbetsplatsen, även för deras underleverantörer.
– Om vi får information om att en leverantör bryter mot arbetsmiljöregler tar vi kontakt med dem för att för att kontrollera att reglerna efterföljs, om de inte gör de kan de leda till att avtalet bryts, säger Peter Wallin.

Den rådande konflikten som SAC Syndikalisterna för mot 08 betonghåltagning inleddes i samband med att en medlem straffats med farligt bilningsarbete för att ”trötta ut” honom, enligt en ljudupptagning som Arbetaren tagit del av. Trakasserierna har lett till att medlemmen sagt upp sig från arbetsplatsen.

SAC Syndikalisterna vill att 08 Betonghåltagning inför arbetsrotering vid arbete med handhållna vibrationsverktyg, att arbetstiden regleras enligt arbetsmiljölagen samt att fackförbundets medlem får ut ersättning för den provocerade uppsägningen.

Det är ingen slump att dödstalen inom byggbranschen ökar när inte arbetsmiljön ser ut som den ska.
Emil Boss, SAC Syndikalisterna 

I samtal med 08 betonghåltagnings vd Joakim Lundström förra veckan informerade han om att företaget ska lägga ned och att det inte pågår någon verksamhet under sommaren. Påståendet är falskt. Arbetaren har fått bekräftat av Statens fastighetsverk att 08 betonghåltaning arbetar på bygget.

När Arbetaren ringer upp Joakim Lundström igen säger han att han är på semester och inte kan kommentera uppgifterna.

Arbetsmiljöverket har efter inspektion konstaterat att företaget inte följer rådande lagar och regler om arbetsmiljö och kräver att företaget ändrar sina rutiner och åtgärdar arbetsmiljöproblemen, eller betalar ut ett vite på 100 000 kronor.
– Det är ingen slump att dödstalen inom byggbranschen ökar när inte arbetsmiljön ser ut som den ska, säger Emil Boss.

I onsdags genomförde SAC Syndikalisterna en blockad utanför Rosenbad i Stockholm.
Foto: Vendela Engström