Amazonarbetare strejkar på Prime Day

Prime day innebär en ökad arbetsbelastning för alla som arbetar på golvet på Amazon. I Tyskland, Frankrike, Polen, Spanien, Storbritannien och USA utlystes protestaktioner och strejker. Lagerarbetarna fick också stöd från andra yrkesgrupper och organisationer.

Utrikes
I den tyska staden Bad Hersfeld organiserades strejker på två av Amazons distributionscenter.
Foto: Andreas Gangl

Amazon genomför årligen en tvådagars intensiv kundkampanj där man sänker priset på allt från märkeskläder till Samsung Galaxy. Kampanjen innebär en massiv orderingång till företaget och skapar en ökad arbetsbelastning för alla som arbetar på Amazons lager.

Under Prime day gick arbetare i Tyskland, Frankrike och Minnesota i USA ut i strejk och protestaktioner anordnades i Storbritannien, Spanien och Polen. Det här är en strategi som fackföreningar i Europa tidigare använt sig av, men för första gången utlystes också en strejk på ett av Amazons distributionscenter i USA.

I Tyskland lade tusentals anställda i Werne, Rheinberg, Leipzig, Graben, Koblenz och i Bad Hersfeld natten till måndag ned arbetet. Totalt sett var det omkring 2500 arbetare på sju distributionscenter runt om i Tyskland som under två dagar strejkade under parollen ”ingen mer rabatt på våra inkomster”. Också miljöorganisationen Greenpeace genomförde under måndagen en protestaktion mot Amazon.

Eva Völpel.
Foto: Verdi

Amazon har i dag nästan hälften av sin omsättning i den tyska e-handeln. Sedan 2013 har fackförbundet Verdi arbetat för att få till stånd ett eget kollektivavtal med nätjätten, men trots påtryckningar och strejker har företaget än så länge vägrat sätta sig vid förhandlingsbordet.

– Förutom att arbetarna kräver ett kollektivavtal för bättre arbetsvillkor och löner, handlar det också om arbetarnas hälsa. Arbetet på Amazon karaktäriseras av stress, kontroll och övervakning. Vi får ofta klagomål från arbetare som anses vara ”odisciplinerade” för att de går på toaletten eller talar med en kollega. Sjuknivån är hög på Amazon, säger Eva Völper, facklig representant på Verdi, till Arbetaren.

Christian Krähling började arbeta på Amazon år 2009 och sitter i arbetarrådet i Bad Hersfeld. Han menar att arbetet på golvet blivit tyngre eftersom att man nu i större utsträckning hanterar alkohol och flaskor.

– Om du lyfter hundratals backar med tjugo flaskor i timmen blir det väldigt tungt.

Alla är utmattade under de här dagarna men vi får ingen extra bonus. Amazon ger oss i stället t-shirts och milkshakes. I år sjukskrev sig många arbetare på Amazon i Poznań i protest mot Prime Day.
Magda Malinowska, lagerarbetare på Amazon i Poznań

I Polen innebär Prime Day en 50-timmars arbetsvecka. Den anarkosyndikalistiska fackföreningen IP, Arbetarinitiativet, utlyste tillsammans med det större fackförbundet Solidaritet en omröstning om en kommande strejk, och protester genomfördes utanför distributionscenter runt om i landet.

– Alla är utmattade under de här dagarna men vi får ingen extra bonus. Amazon ger oss i stället t-shirts och milkshakes. I år sjukskrev sig många arbetare på Amazon i Poznań i protest mot Prime Day, säger Magda Malinowska, som arbetar heltid på Amazon och är organiserad i facket IP.

De båda facken ställer bland annat krav på att timlönen i Polen ska höjas till 25 zloty efter skatt, att arbetsvillkoren ska förbättras och att fasta anställningar ska införas. Tidigare under sommaren lyckades man pressa företaget att tillämpa samma grundlön på alla distributionscenter runt om i Polen.

– Hälften av alla arbetare i Wroclaw och Poznań är anställda genom bemanningsföretag på osäkra kontrakt som förnyas varje månad. I Polen är lönen tre gånger lägre än den i Tyskland, därför har vi räknat fram och ställt krav på en lön som motsvarar den för våra tyska kollegor. I Polen stiger priserna, men inte lönerna, säger Magda Malinowska.

Under måndagen och tisdagen samlades signaturerna in framför Amazons distributionscenter i Poznán.
Foto: Inicjatywa Pracownicza

Polen har i dag en av Europas mest restriktiva lagstiftningar om strejkrätt. För att en facklig omröstning om strejk ska anses vara giltig, måste denna genomföras på företagets samtliga arbetsplatser i landet och 50 procent av arbetarna måste rösta för förslaget. Arbetarna på Amazon har dock möjlighet att delta i omröstningen via internet, något som är ovanligt i Polen.

Eftersom Amazon har drygt 14 000 anställda i landet beräknas omröstningen ta flera månader och kommer att avslutas först till hösten. Men på endast några få timmar samlades hundratals röster in i Poznań och Magda Malinowska menar att omständigheterna talar för ett stort valdeltagande.

När vi pratade med personerna i köerna kände de till att strejker pågick i andra länder, och det triggade dem att delta i omröstningen.
Magda Malinowska, lagerarbetare på Amazon i Poznań

– Det var en strid ström av människor som lämnade sina arbetsplatser för att delta i omröstningen i måndags och tisdags. Det har till och med varit svårt att samla in alla signaturer, och vi har inte haft tillräckligt med papper och röstkort. När vi pratade med personerna i köerna kände de till att strejker pågick i andra länder, och det triggade dem att delta i omröstningen.

I Poznań och Wroclaw körde ”strejkbussar” runt framför Amazons lager och demonstrationer anordnades på infarterna.

– Många arbetare från andra yrkesgrupper deltog i protesterna och solidariserade sig med oss, restaurangarbetare och fabriksarbetare. Lärare som strejkade i våras skickade solidaritetsbrev. Amazonprotesterna har också fått stor mediauppmärksamhet i Polen och vi hoppas att det vi gör också ska inspirera arbetare på andra platser i landet, säger Magda Malinowska till Arbetaren.

På måndagen gick arbetare på Amazons distributionscenter i Shakopee i Minnessota ut i en sex timmar lång strejk.
Glen Stubbe/Star Tribune/TT

I USA gick arbetarna på distributionscentret i Shakopee i Minnessota ut i en sex timmar lång strejk. Detta var också den första strejken som ägt rum i landet i samband med Prime Day.

Samtidigt har arbetare i Minnesota i över 18 månader organiserat återkommande protester mot nätjätten genom Awood Center, ett communitycenter som organiserar somaliska arbetare och arbetare från Östafrika.

– Vi vill att Amazon ska behandla oss som människor, inte robotar. Det innebär en human arbetstakt och en arbetsplats där vi inte kommer att bli motsagda när vi talar ut om våra osäkra arbetsförhållanden, säger Safiyo Mohamed från Awood Center.

Vi vill att Amazon ska behandla oss som människor, inte robotar.
Safiyo Mohamed, Awood Center.

Lagerarbetarna i Shakopee i USA fick också stöd av andra yrkeskårer inom företaget. IT-anställda på företagets högkvarter i Seattle reste till Minnesota för att stödja strejken och piloter som arbetar på Amazon Air skickade solidaritetshälsningar.

Amazonarbetare i Minneapolis tillsammans med arbetare från Polen.
Foto: IP

Amazonarbetarnas kamp runt om i världen visar på den transnationella dimensionen i fackligt arbete. Sedan 2015 har Amazonarbetarna organiserat gemensamma tvärfackliga möten över landsgränserna.

Christian Krähling, som förbereder sig inför ytterligare en strejkdag på Amazons lager i Bad Hersfeld, menar att pressen på företaget nu ökar.

– Om arbetarna i Polen får möjlighet att gå ut i strejk kommer det ha en direktpåverkan för oss i Tyskland. Och i USA har de precis som oss en slogan som lyder ”vi är fackföreningar inte robots”. De tog inte sloganen från oss, men den sätter fingret på att vi har samma problem. Aktionerna i samband med Prime Day fick större genomslag i år.