Utrikes #50/2019

Journalistmord planerat av statliga aktörer

Den saudiske journalisten och regimkritikern Jamal Khashoggi mördades inne på det saudiska konsulatet i Istanbul. Mordet planerades och utfördes av statsanställda saudier. Det slår FN:s utredare Agnès Callamard fast i sin slutrapport.

Jamal Khashoggi levde i exil i USA, där han bland annat skrev kolumner i tidningen Washington Post.

– Mordet har krävt en omfattande samordning och betydande mänskliga och ekonomiska resurser. Det övervakades, planerades och godkändes av högt uppsatta statsanställda saudier, sade Agnès Callamard, FN:s särskilda utredare av utomrättsliga avrättningar, när hon presenterade sina slutsatser för FN:s råd för mänskliga rättigheter.

Om det internationella samfundet ignorerar riktat dödande avsett att tysta fredliga åsiktsyttringar så äventyras skyddet som alla mänskliga rättigheter vilar på.
Agnès Callamard, FN:s särskilda utredare av utomrättsliga avrättningar

Agnès Callamard har själv inget mandat att inleda någon rättslig process. Nu uppmanar hon tyngre FN-instanser att agera.

– Rätten till liv är en rättighet som utgör själva kärnan i det internationella skyddet för mänskliga rättigheter. Om det internationella samfundet ignorerar riktat dödande avsett att tysta fredliga åsiktsyttringar så äventyras skyddet som alla mänskliga rättigheter vilar på, säger hon.

Saudiarabien har gjort klart att man betraktar mordet som en nationell angelägenhet. Men eftersom mordet inträffade på det saudiska konsulatet i Istanbul kan det inte betraktas som det, enligt Agnès Callamard. Det är ett brott mot Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser, samt mot användningen av våld utanför det egna landets gränser i tider av fred, vilket gör det till ett internationellt brott.

Agnès Callamard menar att FN borde genomföra en brottsutredning för att rättvisa ska kunna skipas och kallar Saudiarabiens egen utredning för ytterst bristfällig.

– Den utredning som de saudiska myndigheterna genomfört tar inte upp beslutsordningen. Det handlar inte bara om vem som beställde mordet ‒ det straffrättsliga ansvaret kan kopplas till direkt eller indirekt anstiftan eller till underlåtenheten att förhindra och skydda, säger hon.

Saudiarabiens regering fortsätter att hävda att de inte varit inblandande i mordet och har förkastat den nya rapporten och hävdar att den bygger på fördomar och påhitt.

Agnès Callamard säger att mordet följer ett oroväckande mönster av mord på journalister, människorättsförsvarare, aktivister och oppositionella.

Hon betonar behovet av att stärka lagar för att skydda individer mot riktat dödande.

– Det finns tydliga tecken på alltmer aggressiva metoder som stater och icke-statliga aktörer använder sig av för att tysta kritiker. Det internationella samfundet måste granska dessa fientliga miljöer och gå igenom resultaten av min utredning om mordet på Jamal Khashoggi, säger hon och fortsätter:

– Fördömanden är viktiga, men de är inte längre tillräckliga. Det internationella samfundet måste utkräva ansvar så att det här inte upprepas. Skyddet och det förebyggande arbetet måste stärkas omgående. Tystnad och passivitet kommer bara att skapa ytterligare orättvisa och global instabilitet, säger Agnès Callamard.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Ge bort granskning i jul

Starta en prenumeration – få sex månader att ge bort

 

Klicka här för att stänga rutan