Syndikalist om nationalism

Tidningen Arbetaren har en 97-årig historia och ett rikt materialarkiv. Inför att Sverige på torsdag åter firar nationaldag, i en allt mer nationalistiskt anstucken samtid, publicerar vi skriften ”Syndikalism och nationalism” ur arkivet – utgiven av Arbetarens systerförlag Federativs år 1936.