Utrikes #30/2019

Barn i flyktingläger tvingas lämna skolor

Flickor som är rohigyer studerar vid en koranskola i ett flyktingläger i Bangladesh. Sedan början av året har bangladeshsiska myndigheter beordrat att de flyktingbarn som i många fall är födda i landet ska lämna de vanliga skolorna. Foto: Kamrul Hasan/IPS

Flyktingbarn som är födda i Bangladesh kastas ut från landets skolor på order av myndigheterna. Att rohingyabarnen inte får ta del av undervisningen möter hård kritik från människorättsorganisationer.

Sedan i januari har bangladeshiska myndigheter börjat kasta ut flyktingbarn från landets vanliga skolor. Det är ett agerande som fördöms av Bill Van Esveld, som arbetar med barns rättigheter vid Human Rights Watch, HRW.

– De bangladeshiska myndigheternas metod, som går ut på att leta upp och skicka ut elever, i stället för att se till att upprätthålla deras rätt till utbildning är orimlig, tragisk och olaglig. Utbildning är en grundläggande rättighet, säger Bill Van Esveld.

De elever som kastats ut från skolor tillhör de 34 000 flyktingar som bor i läger i Teknaf och Ukhiya i Cox’s Bazar, och föddes i Bangladesh efter att deras föräldrar flydde undan förföljelsen i hemlandet Myanmar i början 1990-talet.

De flesta av dessa barn har dock inte formell flyktingstatus och har därmed ingen rätt att börja på bangladeshiska skolor.

Många flyktingfamiljer har av det skälet betalat tjänstemän för att få de bangladeshiska födelseattester eller andra dokument som krävs för att deras barn ska få en möjlighet att gå i skolan.

En elev har för HRW uppgett att hans familj betalade motsvarande 400 kronor för en födelseattest för att han skulle få samma rätt till skolgång som landets invånare, medan en annan elev berättar att han låtsades att hans föräldrar var döda. Detta för att slippa uppge att hans hemadress var i ett flyktingläger.

I början av året ska myndigheterna ha skickat ut varningar till ett flertal skolor där de varnade för att allt fler flyktingbarn hade börjat i skolorna. Samtidigt kritiserades de ”oärliga” tjänstemän som hjälpt barnen att få de dokument som de använt för att kunna börja i skolan. Samma meddelande beordrade också skolorna att genomföra åtgärder för att se till att inga rohingyabarn går i skolor som ligger utanför flyktinglägren.

Lösningen gentemot barn som måste skapa falska identiteter för att kunna gå i skolan är inte att kasta ut dem – utan att erbjuda dem den skolgång de förtjänar.
Bill Van Esveld, arbetar med barns rättigheter vid Human Rights Watch

Det är inte klarlagt hur många elever som fått lämna skolorna, men i det meddelande som gick ut namngavs 44 elever som skulle utestängas från undervisningen, tillsammans med övriga barn som är rohingyer och som upptäckts.

– Lösningen gentemot barn som måste skapa falska identiteter för att kunna gå i skolan är inte att kasta ut dem – utan att erbjuda dem den skolgång de förtjänar, säger Bill Van Esveld.

Inför klassen separerade de oss från de bangladeshiska eleverna och sade åt oss att ge oss av.
Mohammed, före detta elev

Eleven Mohammed har för HRW berättat om vad som hände den dag då han skickades ut från sin klass: ”Rektorn sa att om det fanns några rohingyer så skulle utbildningsdepartementet dra in skolans licens. När meddelandet lästes upp sade rektorn: ’Jag vet vilka alla rohingyer är, lämna era böcker och id-kort här och gå härifrån’. Inför klassen separerade de oss från de bangladeshiska eleverna och sade åt oss att ge oss av.”

Det finns en del skolor i flyktinglägren, men dessa är inte formellt ackrediterade och bedriver bara undervisning upp till åttonde klass. De barn som går i dessa skolor får heller inte delta i nationella examineringar och får inga officiella dokument som visar att de gått i skolan.

Detta innebär att eleverna inte får någon officiell utbildning och de saknar därför möjlighet att läsa vidare.

HRW kräver att myndigheterna i Bangladesh slutar att skicka ut elever och i stället ser till att även rohingyaflyktingarnas barn får möjlighet till en formell utbildning.

Tidigare har även FN uttryckt oro över flyktingbarnens situation samt uppmanat Bangladesh att infoga konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, CESCR, som landet skrivit under, i den nationella lagstiftningen.

Så länge som rohingyabarnen inte har möjlighet till en formell skolgång i flyktinglägren bör Bangladesh tillåta att de skriver in sig på lokala skolor.
Bill Van Esveld, arbetar med barns rättigheter vid Human Rights Watch

Konvention CESCR slår fast att alla barn har rätt att gå i skolan, oavsett deras eventuella flyktingstatus.

– Så länge som rohingyabarnen inte har möjlighet till en formell skolgång i flyktinglägren bör Bangladesh tillåta att de skriver in sig på lokala skolor. Myndigheterna måste sluta med att förhindra dessa elevers skolgång, säger Bill Van Esveld.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
redaktionen@arbetaren.se

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
prenumeration@arbetaren.se

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens rojavasamling

PKK – Hjältar, terrorister eller frihetliga utopister?

Världen har ögonen på svenskars stöd för PKKs syriska grenar i Rojava. Men hur mycket vet du om PKK, PYD och YPG? Prenumerera på vårt nyhetsbrev nu så får du ett samlat paket av Rojava-rapportering och upplåsta reportage direkt i brevlådan.

Klicka här för att stänga