”Låt arbetarna driva gruvorna”

I år blir det 50 år sedan som den stora, vilda gruvstrejken bröt ut i Kiruna, Luleå, Malmberget och Svappavaara. Mer än 4 500 arbetare kom att omfattas. SAC Syndikalisterna lade 1955 fram ett yttrande om att gruvbolaget LKAB i stället för att administreras som ett sedvanligt statsföretag borde bli arbetarstyrt, och drivas som ett producentkooperativ. Läs yttrandet i dagens Arbetaren.

Som grund till strejken i Kiruna, Luleå, Malmberget och Svappavaara låg inte minst missnöjet över gruvbolaget LKAB:s system för driften, där standardiserade tidsstudier av arbetet och ackordsarbete spelade stor roll, och där många arbetare upplevde att de behandlas som kuggar i ett industriellt maskineri.

Bara lite drygt ett decennium innan gruvstrejken hade staten löst in huvuddelen av LKAB-aktierna från det privata företaget TGO, Trafik AB Grängesberg–Oxelösund. I samband med inlösningsplanerna lade tidningen Arbetarens ägare, fackförbundet SAC Syndikalisterna, fram ett yttrande om att gruvbolaget i stället för att administreras som ett sedvanligt statsföretag borde bli arbetarstyrt, och drivas som ett producentkooperativ.

Ett förslag i linje med den tidens syndikalistiska huvudparoller – men också intressant med tanke på just den roll frågorna om arbetarinflytandet i produktionen kom att spela för strejken 1969–1970.

Här är SAC Syndikalisternas yttrande från 1955: