Äventyrens år – del 1

Tidningen Arbetaren har en 97-årig historia och ett rikt materialarkiv. I fredags, på Internationella kvinnodagen den 8 mars, var det 105 år sedan författaren, översättaren och mångåriga syndikalistiska aktivisten Britta Gröndahl föddes. Dagens publicering ur Arbetarenarkivet är den första delen av fem av Gröndahls memoarer, utgivna av Arbetarens systerförlag Federativs 1994.

Britta Gröndahl (1914–2002) var aktiv större delen av sitt liv i den svenska syndikalistiska rörelsen, särskilt inom SAC, som äger tidningen Arbetaren. Hon skrev under sitt liv ett flertal böcker, både inom det teoretiska området och rena biografier.

1962 reste Britta Gröndahl för första gången till Spanien där den frihetligt socialistiska rörelsen var starkt förankrad i arbetarklassen. Hon blev med tiden en viktig kontaktperson mellan svenska SAC och den spanska rörelsen.

Under 1970-talet försörjde hon sig huvudsakligen som frilansande översättare (hon hade redan under en tioårsperiod 1945–1955 varit verksam i yrket). Bland översättningarna under denna senare period märks Sexualitetens historia av Michel Foucault. Hon översatte också sex av de åtta böcker av Marie Cardinal som utkom på svenska, liksom merparten av de vuxenseriealbum av Claire Bretecher som gavs ut i Sverige under 1980-talet.

Här är första delen av fem av Britta Gröndahls memoarer.