Sekoledningen slår klubbar på fingrarna

Flera klubbar inom Seko skänkte sammanlagt sexsiffriga belopp till Hamnarbetarförbundets strejkkassa under konflikten. Nu tillrättavisar Sekos förbundsstyrelse klubbarna i ett uttalande på sin hemsida, och uppmanar sina klubbar att inte ge ”bidrag till andra förbund”.

Inrikes
Valle Karlsson Sekos förbundsordförande. Förbundsstyrelsen skriver på sin hemsida att Seko har principer som bygger på "att andra organisationer, oavsett vilka de är, inte ska kunna teckna nya avtal som både skulle kunna vara sämre eller bättre än det befintliga”.
Foto: Pernille Tofte Montage: Arbetaren

När Arbetaren tidigare rapporterade om att Sekos Infraklubben Syd skänkt 200 000 kronor till Hamnarbetarförbundets strejkkassa medgav sekreteraren Frederick Linderos att han väntade sig kritik. Nu kom den. I ett uttalande på Sekos hemsida tar förbundsstyrelsen klubben i kragen.

”Vi förstår att den så kallade hamnkonflikten rör upp känslor och engagerar. Vi uppmanar dock förbundets klubbar att inte använda medlemmarnas pengar till att ge bidrag till andra förbund. Det är tydligt i förbundets stadgar vad en klubbs uppgift är, det handlar i grunden om att företräda klubbens medlemmar. Att ge bidrag till andra förbund kan rimligen inte vara en klubbs uppgift”, skriver Sekos förbundsstyrelse.

Det finns ett starkt engagemang lokalt inom Seko för hamnarbetarna.
Lina El Yafi, vice ordförande i Sekos lokalbaneklubb till Sekotidningen

Utöver Infraklubben Syds 200 000 kronor har Hamnarbetarförbundet mottagit bidrag från ytterligare Sekoklubbar, däribland 20 000 från Banklubben och 10 000 från Pendelklubben. Båda klubbarna är Stockholmsbaserade.

En klubb som var i startgroparna att göra samma sak innan hamnkonflikten avslutades var Lokalbaneklubben. Lina El Yafi är vice ordförande i Sekos lokalbaneklubb och hon säger till Sekotidningen att de inte kommer kunna matcha Infraklubbens bidrag, men att sympatierna finns för hamnfacket som står utanför LO.

– Men det finns ett starkt engagemang lokalt inom Seko för hamnarbetarna. Många känner solidaritet med dem och vill bidra, säger hon till tidningen.

Sekos förbundsstyrelse skriver också på hemsidan att: ”När det gäller hamnkonflikten så är den problematisk och i grunden handlar den om viktiga principer i den svenska modellen. Principer som bygger på att andra organisationer, oavsett vilka de är, inte ska kunna teckna nya avtal som både skulle kunna vara sämre eller bättre än det befintliga.”

– Seko har ställt sig bakom förslaget om att inskränka strejkrätten och det handlar i grunden om att inskränka Hamnarbetarförbundets möjligheter att ta till konflikt, kommenterar Lina El Yafi förbundsstyrelsens uttalande i Sekotidningen.

Förbundsstyrelsen hållning kom inte som någon överraskning för Lina El Yafi, men var ändå inget som skulle hindrat verkställandet av klubbmedlemmarnas beslut.

– I det här fallet är det medlemmarna som fattar beslut att skänka pengarna, så det är inte något som går emot medlemmarnas intresse, säger hon till tidningen.