Transportföretagens vd: ”Jag tar illa vid mig”

Mattias Dahl, vd för Hamnarbetarförbundets motpart, tar illa vid sig av fackets anklagelser om svartlistning och lönesänkning. Fridagslockouten var ”en markering”. Han sticker dock inte under stol med att arbetsköparna är medvetna om att det får stor ekonomisk betydelse för individen.

Inrikes
Hamnarbetarförbundet har kallat Transportföretagens lockout för "1930-talsmässig", Mattias Dahl, vd, tar illa vid sig.
FOTO: Vilhelm Stokstad, Adam Ihse/TT Montage: Arbetaren

Enligt Hamnarbetarförbundet hade förbundet inget annat val än att varsla om total strejk efter arbetsköparna i Transportföretagens senaste lockoutvarsel. Varslet, som innebär att medlemmar i hamnfacket förlorar upp till halva lönen och inte kan bli inhyrda, kallas av förbundet för ”1930-talsmässigt” och ”svartlistning”. ”Det är både ledsamt och stötande”, menar Transportföretagens vd Mattias Dahl.

– Självklart är det en tuff konflikt och vi har olika uppfattning i sak. Men den typen av anklagelser är opåkallade och de tar jag illa vid mig av. De har inte heller några konkreta exempel på svartlistning och hot. Det är inget vi uppmanar till, säger han.

Men enligt Hamnarbetarförbundet är det själva stridsåtgärden i sig som har effekten att lönen sänks och inhyrda förvägras arbete.

– Det är inte svartlistning och hot. Det är riktigt att lockouten har stor effekt på deras medlemmar, på samma sätt som deras har stor effekt på våra medlemmar. Men vi har utformat åtgärden för att vi ville undvika samhällsskada och riktar oss inte mot personer, säger han.

Men ni måste väl varit medvetna om den ekonomiska effekten för enskilda hamnarbetare?

– Jag kan inte uttala mig om varje individ, men vi är medvetna om att det har en stor ekonomisk betydelse.

Han vänder sig också mot att Hamnarbetarförbundet kallar strejken för ett försvar mot arbetsköparnas ständiga upptrappningar. Han vidhåller att det som är relevant är att se vilken part som inlett stridsåtgärder.

Hur länge håller ”det var de som började”-argumentet?

– Om ett argument är riktigt håller det i evig tid. Jag noterar att det är de som börjat och valt att lämna förhandlingsbordet och gå ut i konflikt. Sedan valde vi att under längre tid spegel- och konsekvenslockouta. När de svarat nej andra gången valde vi introducera något nytt för att markera att det här bör ta slut nu, säger Mattias Dahl.

På torsdagseftermiddagen meddelade Medlingsinstitutet att de gör ett nytt försök att få parterna att lösa konflikten. Parterna Hamnarbetarförbundet och Transportföretagens medlemsföretag Sveriges Hamnar kallas båda till samtal med medlarna på måndag. Då återstår bara två dagar innan båda parternas nya stridsåtgärder träder ikraft.

– De möjligheter som finns, som vi ser det, är antingen att medlarna återupprepar arbetsgivarens bud för tredje gången, eller så försöker vi komma fram till någonting som är i enlighet med lagen. Vi hoppas på det sistnämnda, säger Erik Helgeson, ledamot i Hamnarbetarförbundets styrelse, till Göteborgsposten.