Inrikes #6/2019

Hamnarbetare går ut i strejk igen

Förbundets nej till ett hängavtal har motiverats med att det skulle stänga ute hamnfacket från förhandlingar om ändringar i löpande avtal och framförallt från att teckna lokala avtal. Foto: Arbetaren

Hamnarbetarförbundet säger nej till medlarnas bud. Enligt förbundet var erbjudandet i praktiken bara ”samma gamla erbjudande” om ett hängavtal. Motparten hävdar att man har erbjudit facket vad de begärt. Stridsåtgärder i 15 hamnar är varslade i dag och det är omkring 1 000 hamnarbetare som lägger ned arbetet.

Medlingen mellan Hamnarbetarförbundet och motparten Sveriges Hamnar är över. På tisdagseftermiddagen sade förbundet nej till medlarnas förslag på lösning. Förslaget var ett eget avtal med samma skrivning som Transports, men med en bilaga som fråntog förbundet rätt att ingå lokala avtal.

– Bilagan omvandlar effektivt det likalydande avtalet till ett hängavtal. Man börjar bli trött på att få samma erbjudande om och om igen. Det är respektlöst, säger Erik Helgeson, ledamot i Hamnarbetarförbundets styrelse.

Hamnarbetarförbundet har sedan dess bildande 1972 försökt få till ett eget kollektivavtal med motparten, nu kallad Sveriges Hamnar. Arbetsköparorganisationen som har avtal med Transport har under de senaste tio åren istället erbjudit ett hängavtal till detta avtal, något som förbundet avvisat eftersom det inte skulle göra det till en likvärdig facklig part.

Efter att medlingen i den så kallade ”Hamnkonflikten” i Göteborg nådde samma erbjudande föreslog Hamnarbetarförbundet istället att de tecknar ett eget avtal, men med exakt samma innehåll som det som arbetsköparen har med Transport. Det tackade arbetsköparna nej till. I slutet av förra året tycktes plötsligt Sveriges Hamnar, i nya förhandlingar, på allvar överväga förbundets förslag bara för att i slutändan återigen erbjuda hängavtal. Hamnarbetarförbundet varslade därför om strejk med start onsdagen den 23 januari.

Sveriges Hamnar kommenterar i ett pressmeddelande Hamnarbetarförbundets nej till medlarbudet som ”ett mönster som upprepar sig”.

– Det är svårt att förstå varför Hamnarbetarförbundet tackat nej. Medlarnas lösning innebär att Hamnarbetarförbundet får allt som de sagt sig strida för och vilja ha. Hamnarbetarförbundet har en tung och svår förklaringsbörda för sitt agerande”, säger Joakim Ärlund VD och förhandlingschef för Sveriges Hamnar i pressmeddelandet.

Vi har tackat nej till medlarbudet där vi skulle avsäga oss möjligheten att ingå lokala avtal och avsäga oss rätten att avgöra tolkningstvister om avtalet i Arbetsdomstolen.
Erik Helgeson, Hamnarbetarförbundet

Men de nämner inte den bilaga som medlarna och arbetsköparna föreslagit ska tillfogas ett likalydande avtal med Hamnarbetarförbundet. Förbundets nej till ett hängavtal har motiverats med att det skulle stänga ute hamnfacket från förhandlingar om ändringar i löpande avtal och framförallt från att teckna lokala avtal. Men det är bland annat just möjligheten till lokala överenskommelser som medlarnas bilaga stryker genom skrivningen:

”Lokal dispositivitet. d.v.s. möjligheten att träffa lokala avtal om t.ex. arbetstider, kan utövas enbart av Sveriges Hamnar och Svenska Transportarbetareförbundet samt av medlemmar i Sveriges Hamnar och lokala arbetstagarorganisationer inom Svenska Transportarbetareförbundet.”

– Vi har tackat nej till medlarbudet där vi skulle avsäga oss möjligheten att ingå lokala avtal och avsäga oss rätten att avgöra tolkningstvister om avtalet i Arbetsdomstolen, säger Erik Helgeson.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
redaktionen@arbetaren.se

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
prenumeration@arbetaren.se

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

facebook-grupp