Utrikes #95/2018

Regnskog kan förlora skydd mot avverkning

Svedjebränning av skog i Amazonas för att ge plats för betesmark och odlingar. Foto: Mario Osava/IPS

Upp till femton miljoner hektar regnskog i Amazonas riskerar att förlora sitt lagliga skydd. Det visar en ny studie som publicerades i tidskriften Nature Sustainability i november.

Anledningen till detta är att det i Brasilien finns ett lagstadgat krav på privata markägare att avsätta en viss andel av sin mark för naturskydd. Privata markägare i delstaterna som ligger i Amazonasregionen får odla på 20 procent av sin mark, resten måste lämnas obrukad. Men 2012 ändrades reglerna vilket gjorde det möjligt att sänka kravet på naturskydd om mer än 65 procent av den statligt ägda marken i en delstat är skyddad.

Den pågående regleringen av markägande i Brasilien, Terra Legal, kan göra det lagligt att använda ytterligare delar av den privatägda marken för jordbruk. Reglerna har varit utformade för att ge ursprungsbefolkningar möjlighet att äga mark och förhoppning har varit att skydda stora områden som används av ursprungsbefolkningar.

Men forskare varnar nu för att reglerna kan utnyttjas av privata markägare som är intresserade av att avverka skog.

Slutsatserna presenteras i en studie som publicerades i tidskriften Nature Sustainability i november. Forskarna använde en modell för att lägga samman uppgifter om skyddade områden, mark som tillhör ursprungsbefolkningar, områden som tillhör militären och privatägd mark i regioner, med simuleringar av markgränser där uppgifter om besittningsskydd saknas.

De fann att mellan 6,5 och 15 miljoner hektar – ett område ungefär lika stort som Tunisien – kan förlora det skydd marken åtnjuter i dag genom den pågående regleringen av markägande.

Det kan skapa utrymme för industriella aktiviteter som avverkning och boskapsuppfödning.

– Detta kan också leda till stora utsläpp av koldioxid orsakade av mänsklig aktivitet, vilket förstärker den globala uppvärmningen, säger huvudförfattaren Flavio Freitas, forskarstuderande vid institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik på KTH i Stockholm.

Delstater som Amapá, Amazonas, Acre och Roraima täcks i stor utsträckning av tropisk regnskog. Det skulle kunna bli lagligt för jordägare i dessa områden att använda ytterligare 30 procent av den privatägda marken för jordbruk, varnar forskarna. Dessutom har Brasiliens nyvalda president, högerpolitikern Jair Bolsonaro, upprepade gånger sagt att han kommer att prioritera ekonomisk utveckling framför miljöskydd.

– Dessa juridiska svagheter måste åtgärdas snarast, särskilt med tanke på att Jair Bolsonaro kommer att tillträda, säger William Laurance, biolog vid James Cook-universitetet i Australien.

Han menar att Jair Bolsonaro kommer att vara mycket mer benägen än tidigare ledare att ge privata företag tillträde till avlägsna och sårbara områden i Amazonas.

– Det här är mycket oroande eftersom de privata markområden som skulle förlora sitt skydd är utspridda över hela västra och centrala Amazonas. Exploatering av regnskogen i dessa områden kan leda till stora förluster av skog och öppna upp för olaglig avverkning, vägbyggen och gruvdrift, säger William Laurance.

De senaste 50 åren har 17 procent av regnskogen i Amazonas försvunnit, uppger Världsnaturfonden. Landets skogstäcke – som brukar kallas jordens lungor – spelar en avgörande roll för att hålla de globala koldioxidnivåerna låga.

Fotnot: Artikeln har tidigare publicerats av SciDev.Net.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
redaktionen@arbetaren.se

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
prenumeration@arbetaren.se

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

facebook-grupp