Utrikes #95/2018

Hälften av världens tropikskogar skövlade

Aktivister mot skövling av Amazonas regnskogar har placerat ut grenar och stammar under en protest i Bogotá, Colombia i september. Foto: Fernando Vergara/TT

Under de senaste 60 åren har över hälften av världens tropiska regnskogar blivit skövlade, enligt Internationella naturvårdsunionen, IUNC. En av de främsta orsakerna till att skogar fälls i dag är köttindustrins behov av nya betesmarker – men även en ökande produktion av biobränslen beskrivs som ett hot.

Samtidigt kommer det i framtiden att behövas än mer mark för att kunna ersätta fossila bränslen med alternativ, som biobränslen.

Anne Larigauderie, ordförande för IPBES, som är en internationell kunskapsplattform för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, varnar för att det ökande behovet av mark för att odla biobränslen innebär ett hot mot livsmiljöer i olika delar av världen.

– Förlusten av skogar är ett hot mot överlevnaden för många arter, och det minskar skogarnas möjligheter att bidra med viktiga tjänster, sade Anne Larigauderie vid det FN-möte om biologisk mångfald som hölls i Egypten den sista veckan i november.

– Ökande behov av mark skulle kunna få förödande konsekvenser som underminerar jordens nödvändiga artrikedom.

IPBES grundades av 130 länder år 2012 och  är den biologiska mångfaldens motsvarighet till FN:s klimatpanel.

Vid mötet i Sharm el-Sheik underströk Anne Larigauderie att den senaste rapporten från klimatpanelen visar hur ”extremt” viktiga sambanden är mellan klimat, biologisk mångfald och förstörelsen av marker.

Det finns inte några exakta siffror över hur stora markområden som används för att odla biobränslen, men uppskattningen är att det ligger mellan 15 och 30 miljoner hektar.

Samtidigt beräknar FN:s klimatpanel att det skulle behövas enormt mycket större områden för att odla biobränslen som kan bidra till att hejda den globala uppvärmningen.

Anne Larigauderie betonar att utsläppen av växthusgaser måste åtgärdas – men säger samtidigt att ett allt för stort beroende av biobränslen också riskerar att leda till negativa konsekvenser för den biologiska mångfalden. Vilket i sin tur skulle få negativa konsekvenser i fråga om utsläppen av koldioxid. Detta eftersom världens ekosystem absorberar en stor del av dessa utsläpp.

– Återplanteringar av skogar och skydd av växter och djur utgör ett betydligt bättre skydd av klimatet än de flesta biobränslen. Alla metoder som leder till friskare ekosystem bör ses som åtgärder för att bekämpa klimatförändringen, sade Anne Larigauderie.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
redaktionen@arbetaren.se

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
prenumeration@arbetaren.se

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

facebook-grupp