SD, kapitalägarna och ”beröringsskräcken”

Johnsonfamiljen tillhörde inte de familjer som under 1930- och 40-talen gjorde sig kända för nazivänlighet – men man var pragmatiker och beredda att utnyttja de ekonomiska möjligheterna där de fanns. I dag är Axel Ax:son Johnsons sondotter Antonia Ax:son Johnson familjens mest kända företrädare – och hållningen att sätta de ekonomiska intressena i första rummet kvarstår.

Signerat
Antonia Ax:son Johnson betecknar sig som liberal humanist och säger sig vara beredd att ”slåss till döden för de goda värderingarna”. Men för finansernas skull pläderar hon för att de borgerliga ska ta makten med hjälp av Sverigedemokraterna.
Foto: Axel Green och Wikimedia Commons

År 1939 återstartade den sedan länge nedlagda malmbrytningen i gruvan i Taberg utanför Jönköping. Denna tidnings ägare, fackförbundet SAC Syndikalisterna, utmärkte sig genom att opponera sig kraftigt mot verksamheten.

Varför detta motstånd? Jo, gruvan var tyskägd, och malmbrytningen återupptogs för att stålföretagen i Nazityskland skulle ha tillgång till råmaterial.

Gruvdriften hade tidigare varit alltför olönsam – malmen i ”tyskgruvorna” var fosforhaltig och av låg kvalitet – men eftersom Tysklands efterfrågan blivit så pass stor när landet rustade för krig var läget nu ett annat. I samarbete med bland annat den svenska finansfamiljen Johnson kunde man återstarta malmbrytningen.

I samarbete med bland annat den svenska finansfamiljen Johnson kunde man återstarta malmbrytningen.

Johnsonfamiljen tillhörde inte de familjer som gjorde sig kända för nazivänlighet – men man var pragmatiker och beredda att utnyttja de ekonomiska möjligheterna där de fanns. Johnsonlinjen inom familjens rederiverksamhet spelade en stor i den så kallade lejdtrafiken från Göteborg under andra världskriget, som innebar att Sverige beviljades tillstånd från Tyskland och från Storbritannien och de allierade att bedriva handel över blockadspärren i Skagerrak

I förhandlingarna med Tyskland om detta framhölls att den svenska industrin skulle avstanna och den för tyskarna krigsviktiga exporten till Tyskland skulle sina utan den svenska importen västerifrån.

Familjens dåvarande överhuvud, skeppsredaren och industrimannen Axel Ax:son Johnson, visste att sätta de ekonomiska intressena i första rummet.

I dag är Axel Ax:son Johnsons sondotter Antonia Ax:son Johnson familjens mest kända företrädare. Antonia Ax:son Johnson betecknar sig som liberal humanist och säger sig vara beredd att ”slåss till döden för de goda värderingarna”.

Men också hon vet att sätta de ekonomiska intressena i första rummet. I förra veckan uppmanade hon den borgerliga alliansen att ”bryta beröringsskräcken” och ta makten med hjälp av Sverigedemokraterna.

”Om man tittar på den praktiska politiken, på det som är viktigt för näringslivet: företagarpolitiken, skatterna och ekonomin, så ser jag inte att Sverigedemokraterna behöver vara ett stort problem för alliansen”, sade hon till Dagens industri.

Och Sverigedemokraterna har för all del visat att de nog inte tänker ställa till problem på den punkten.

→ Haka på Arbetarens special-”prova på”-kampanj för mindre än 43 kronor i månaden – klicka HÄR.