Utrikes #71/2018

Åldrande befolkningar stor utmaning för Asien

Japanerna lever allt längre, och gruppen äldre utgör nu 27 procent av landets befolkning. Det kan jämföras med exempelvis 15 procent i USA. Här ses pensionärer på ett äldreboende i Tokyo. Foto: Shizuo Kambayashi/TT

År 2030 kan över 60 procent av de människor i världen som fyllt 65 år vara bosatta i Asien. Det innebär nya utmaningar för en kontinent där den åldrande befolkningen växer mycket snabbt.

I somras hölls ett möte om befolkningsfrågor i Mongoliet, där regeringsföreträdare från en rad asiatiska länder deltog. Inför mötet underströk Naomi Kitahara, chef för FN:s befolkningsfonds avdelning i Mongoliet, att de åldrande befolkningarna innebär utmaningar för ländernas socialpolitik, men också för arbetet att uppnå de hållbara utvecklingsmålen.

Det år när de globala målen ska vara uppnådda, 2030, kan över 60 procent av världens seniorer vara asiater, enligt beräkningar från konsultfirman Deloitte.

FN-organet Escap uppger att flest äldre asiater finns i östra och nordöstra Asien, där de för närvarande utgör 32 procent av alla äldre i världen. Antalet äldre ökar dessutom mycket snabbt i regionen. I Frankrike ökade den äldre befolkningens andel av befolkningen från 7 till 20 procent under en process som tog 150 år. Samma demografiska utveckling har skett i Japan under endast 40 års tid.

Enligt FN födde en japansk kvinna i genomsnitt 2,75 barn under 1950-talet, en siffra som med marginal låg över det snitt på 2,1 som behövs för att ett land ska bibehålla en befolkningsstorlek. Men i dag föder en japansk kvinna i genomsnitt endast 1,44 barn.

Om denna trend fortsätter förväntas den japanska befolkningen att minska från nuvarande 126 miljoner invånare till 88 miljoner 2065 och 51 miljoner 2115, enligt Nationella institutet för forskning om befolkning och sociala frågor.

Brist på yngre generationer leder till att systemet inte längre kan bibehållas.
Osamu Kusumoto, generalsekreterare för Apda

Med färre barn och unga vuxna, och fler äldre, är en negativ cykel igång. Färre som arbetar och betalar skatt och färre som konsumerar gör att ekonomin blir mindre. Och det leder i sin tur till att ännu fler avstår från att bilda familj eller skaffa fler barn.

– Brist på yngre generationer leder till att systemet inte längre kan bibehållas, säger Osamu Kusumoto, generalsekreterare för Asiatiska befolkningsförbundet, Apda.

Han säger att det av det skälet behövs mer forskning om frågan om så kallad fertilitetsövergång, ”fertility transition”. Ett fenomen som handlar om övergången från hög fertilitet till låg, som först inleddes i Nordamerika och Västeuropa, och som även har spridit sig till Asien.

Osamu Kusumoto framhåller att frågan har betydelse för ländernas möjligheter att uppnå de globala utvecklingsmålen.

– Det kan finnas behov av en socialpolitik med inriktning på fertilitetsfrågor för att hantera de snabba förändringarna. Både hög fertilitet och låg fertilitet kan skada samhällen, säger han.

Japanerna lever allt längre, och gruppen äldre utgör nu 27 procent av landets befolkning. Det kan jämföras med exempelvis 15 procent i USA.

I Japan leder detta till mindre inkomster och större utgifter för myndigheterna, och när andelen äldre ökar snabbare än andelen i arbetsför ålder blir det mindre pengar kvar till pensioner och sociala trygghetssystem, vilket ytterligare försvagar ekonomin.

Samtidigt är även flera andra asiatiska länder på väg mot en liknande utveckling. Även i Kina blir befolkningen äldre och arbetskraften mindre, vilket har fått landet att överväga att överge den tvåbarnspolitik som är inriktad på att minska befolkningstillväxten. År 2030 beräknas ungefär en fjärdedel av den kinesiska befolkningen att vara 60 år eller äldre.

Den kontroversiella politiken för att stävja befolkningsökningen i Kina har dessutom lett till en skev könsfördelning där det i dag finns 30 miljoner fler män än kvinnor.

Naomi Kitahara understryker samtidigt att alla måste erbjudas en rättvis tillgång till både information och service kring familjeplanering.

– Möjligheten att själv välja när man vill ha barn förändrar befolkningar, liv och länder, och innebär att kvinnors rättigheter respekteras.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
redaktionen@arbetaren.se

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
prenumeration@arbetaren.se

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens rojavasamling

PKK – Hjältar, terrorister eller frihetliga utopister?

Världen har ögonen på svenskars stöd för PKKs syriska grenar i Rojava. Men hur mycket vet du om PKK, PYD och YPG? Prenumerera på vårt nyhetsbrev nu så får du ett samlat paket av Rojava-rapportering och upplåsta reportage direkt i brevlådan.

Klicka här för att stänga