Utrikes #65/2018

Urfolk ofta bortglömda i sociala satsningar

Rätt till mark, språk och demokratiskt deltagande avhandlades på ett globalt möte om ursprungsfolk rättigheter i New York. Bild på aymaraindianer i La Paz, Bolivia. Foto: Juan Karita/TT

Människorättsorganisationer har i allt högre utsträckning börjat uppmärksamma den ofta svåra situationen för världens ursprungsbefolkningar. Men i officiella dokument glöms de fortfarande ofta bort.

– I synnerhet är det deras rättighet att vara aktivt involverade i utvecklingen av program för sjukvård, bostäder och andra ekonomiska och sociala satsningar, och att i så hög grad som möjligt leda dessa program genom sina egna institutioner, säger han.

Chris Chapman understryker att den hjälp urfolk behöver ska vara inriktad på att stärka deras egenmakt.

– Det handlar om att se till att deras röster blir hörda och att göra det möjligt för dem att sätta dagordningen kring utvecklingsfrågor. Det ligger i linje med FN:s deklaration för ursprungsbefolkningars rättigheter.

I juli hölls ett möte i New York inom Ursprungsfolkens grupp för hållbar utveckling, IPMG, som arbetar för att stärka urfolkens rättigheter. Vid mötet framhöll en företrädare för gruppens afrikanska avdelning att det finns mängder av ursprungsbefolkningar i Afrika som lever enligt sina egna traditioner – och att det därför är mycket viktigt att ländernas regeringar ger erkännanden till levnadssätt som avviker från majoritetsbefolkningens.

Mötets ordförande Joan Carling, påpekade att ursprungsbefolkningar i Kongo-Kinshasa är drabbade av konflikter och markstölder – och att få åtgärder görs för att bemöta situationen.

Joan Carling sade samtidigt att många representanter för ursprungsbefolkningar vill att fler länder ska tillämpa de hållbara globala utvecklingsmålen genom nya handlingsprogram och strategier.

– Vi har sett framsteg i vissa länder där de arbetar för inkludering av ursprungsbefolkningar, men detta är i länder som redan tidigare arbetat stöttande och som nu även har lagt till målsättningarna för de hållbara utvecklingsmålen, sade hon.

Hur ska barn kunna anpassa sig om språket är helt främmande för dem?

Joan Carling, engagerad i Ursprungsfolkens grupp för hållbar utveckling

På global nivå menar Joan Carling att en av de viktigaste frågorna är satsningar på förbättrad utbildning.

– Inom skolorna måste man godkänna användningen av modersmål på grundskolenivå, hur ska barn kunna anpassa sig om språket är helt främmande för dem?

En annan fråga som Joan Carling lyfte fram var behovet av markrättigheter för ursprungsbefolkningar.

– Där måste förändringar ske. Utan markrättigheter går det inte att uppnå en hållbar utveckling för ursprungsbefolkningarna.

Vid mötet diskuterades även behovet av att världens länder samlar in tillförlitlig statistik om sina befolkningar och deras behov. Joan Carling underströk att detta är oerhört viktigt när det gäller ursprungsbefolkningar, eftersom myndigheter är i behov av korrekta uppgifter för att kunna bemöta de behov som finns. Hon sade samtidigt att världens länder behöver öka sin politiska vilja på nationell nivå, i stället för att fokusera för mycket på den globala utvecklingen.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
redaktionen@arbetaren.se

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
prenumeration@arbetaren.se

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens jubileumspodd gigekonomi

Lyssna på vår podd om gigekonomi

Registrera dig på nyhetsbrevet så skickar vi avsnittet till dig

Klicka här för att stänga